I 2015 steg forekomsten af tuberkulose, og flere meget resistente former blev påvist

Stigningen skyldtes flere påviste tilfælde blandt personer af anden herkomst end dansk, hvortil den øgede tilstrømning af flygtninge til Danmark i 2015 bidrog.

I 2015 blev der anmeldt 356 tilfælde af tuberkulose (TB), hvilket var en stigning fra 314 tilfælde i 2014. Stigningen skyldtes primært flere tilfælde blandt flygtninge og indvandrere, fra 220 i 2014 til 266 i 2015. Det ser dog ikke ud til, at denne udvikling er fortsat i 2016, hvor der indtil nu er anmeldt 302 tilfælde af TB, heraf 232 tilfælde blandt personer af anden herkomst.

Antal anmeldte tuberkulose-tilfælde fordelt på personer af dansk og anden herkomst, 1991-2016

Antallet af tilfælde blandt personer af dansk herkomst er faldet i hovedstadsområdet, muligvis som følge af øget aktiv smitteopsporing siden 2012. Men regionen har stadig en samlet incidens på over 10 tilfælde pr. 100.000, hvilket er grænsen for lav-incidens. Stærkt medvirkende til dette er den fortsat høje og stigende forekomst blandt grønlændere, for hvilke de fleste tilfælde var fra København by.

Flere tilfælde af meget resistent TB

I visse dele af verden er der store udfordringer med resistente TB-stammer, herunder multiresistent (MDR) og ekstremresistent (XDR) TB. De resistente stammer ses især i Østeuropa, Sydøstasien og det sydlige Afrika. I Danmark derimod, har vi hidtil været forskånet for alvorlige problemer med MDR- og XDR-TB. I gennemsnit har der kun kunnet påvises ca. to MDR-TB-tilfælde årligt de seneste mange år, svarende til ca. 0,5 % af alle TB-tilfælde.

I 2015 blev påvist fem tilfælde af MDR-TB, hvilket var det højeste antal MDR-TB-tilfælde nogensinde. Desuden blev påvist det andet tilfælde af XDR-TB; det første blev påvist i 2013. I 2016 er der foreløbig påvist fire MDR-TB-tilfælde. 

”Selvom tallene stadig er små, er stigningen i de meget resistente former for TB bekymrende. Der er tale om meget alvorlige former for resistens, som kræver en langvarig og kompliceret behandling med mange forskellige antibiotika og med en stor risiko for komplikationer og bivirkninger. Herudover er behandling af især XDR-TB meget kostbar og kræver længerevarende, ofte mange måneders, hospitalsindlæggelse. Det er derfor vigtigt, at de resistente tilfælde diagnosticeres så tidligt i sygdomsforløbet som muligt, så man undgår forkert behandling og unødige komplikationer for den enkelte, samt unødig spredning af resistente stammer i samfundet”
Overlæge og afdelingschef Troels Lillebæk

Læs mere i EPI-NYT 50/16

Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk Se profil