Muligheden for at blive færdigvaccineret med HPV-vaccinen Gardasil ® forlænges

Piger, der som led i børnevaccinationsprogrammet er påbegyndt vaccination med HPV-vaccinen Gardasil®, kan nu færdiggøre vaccinationsserien frem til udgangen af 2017, dog kun så længe der fortsat er vacciner på lager.

I børnevaccinationsprogrammet er der siden 1. februar 2016 anvendt HPV-vaccinen Cervarix®. Baggrunden for at skifte fra den 4-valente HPV-vaccine Gardasil® til den 2-valente HPV-vaccine Cervarix® var udfaldet af det lovpligtige udbud for offentligt finansierede vacciner, som ikke produceres af Statens Serum Institut.

Samtidig blev det udmeldt, at alle piger, der på dette tidspunkt havde modtaget mindst én Gardasil®, skulle færdigvaccineres med denne vaccine inden udgangen af januar 2017. Da bestillingen af begge HPV-vacciner i 2016 har været mindre end forventet, er der stadig en del Gardasil® på lager med længerevarende holdbarhed. For at undgå vaccinespild er det besluttet at forlænge tilbuddet om færdigvaccination med Gardasil® til udgangen af december 2017, eller så længe lager haves. Gardasil® kan fortsat kun bestilles telefonisk ved kontakt til ordremodtagelsen på Statens Serum Institut.

Piger i aldersgruppen 9-13 år, som inden 1. februar 2016 var begyndt med den 4-valente HPV-vaccine Gardasil®, gives to doser med mindst 6 måneders interval, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for et år. Overholdes disse intervaller ikke, eller er vaccination påbegyndt hos piger, som på vaccinationstidspunktet var fyldt 14 år, anbefales tre injektioner på dag 0, efter 2 måneder og efter 6 måneder.

Ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra.