SSI understreger sin ekspertise indenfor mykologi med en ny analyse til påvisning af Aspergillus DNA

Svampelaboratoriet på SSI arbejder intensivt med udvikling af nye diagnostiske undersøgelser, fastlæggelse af grænseværdier for resistensbestemmelse af svampe, epidemiologi af svampeinfektioner og resistens. Laboratoriet er EUCAST development laboratory for fungi og assisterer derfor både nationalt og internationalt med resistensbestemmelse af svampe. Dette arbejde har bl.a. ført til introduktionen af denne nye diagnostiske undersøgelse.

Vores luftveje og immunsystem er beregnet til at håndtere de mange svampesporer, vi dagligt inhalerer, men hos patienter, hvor lungearkitekturen er ændret, eller hvor det generelle immunsystem er nedsat, kan Aspergillus give anledning til lungeinfektion.

Behandling af Aspergillus infektion består væsentligst af medicinsk behandling, hvor stoffer tilhørende gruppen azoler er førstevalgsbehandling og mest effektive. Denne stofgruppe anvendes imidlertid også i landbruget til plantebeskyttelse og i industrien til materiale imprægnering, hvilket har givet anledning til selektion af resistens i Aspergillus svampe i vores miljø.

SSI udbyder nu en ny diagnostisk PCR analyse til påvisning af Aspergillus DNA og af miljø-deriverede azol resistensmekanismer i BAL: R-nr 1065, "Aspergillus DNA inkl. miljøresistens” 

Analysen er hurtig, hvilket betyder, at svar om der er Aspergillus DNA i prøven oftest er klar samme arbejdsdag, som prøven er modtaget. Dette skal ses i sammenligning med en traditionel dyrkning, der har en sensitivitet på ca. 50-70%, som gennemsnitligt først bliver positiv efter 2-3 dage dages inkubation og skal efterfølges af identifikation og resistensbestemmelse af svampen. Patienter med Aspergillus kan dermed hurtigere blive sat i korrekt relevant behandling. Analysen er desuden mere sensitiv og specifik og kan dermed også med høj sandsynlighed afkræfte mistanke om infektion og dermed mindske unødig antimykotisk behandling.

Læs mere om analysen i Diagnostisk Håndbog.

Maiken Cavling Arendrup

Kontakt

Maiken Cavling Arendrup, Prof., Overlæge, Fagchef, PhD., Dr. Med., FESCMID, Bakterier, parasitter og svampe / Svampeforskning
T. 32683223 @. maca@ssi.dk Se profil