Danmarks Nationale Biobank - unikt overblik over 22 mio. biologiske prøver

Danmarks Nationale Biobank (DNB) er et sundhedsvidenskabeligt initiativ, en såkaldt forskningsinfrastruktur, der er sat i verden for at bidrage til enestående dansk og international forskning. DNB er blevet til i samarbejde mellem private fonde og offentlige institutioner. Sponsorerne er således Novo Nordisk Fonden (hovedsponsor), Lundbeckfonden samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

DNB er beliggende på Statens Serum Institut på Amager, blev bygget i perioden 2011-12 og officielt indviet 21. marts 2012 af EU's daværende forskningsminister i forbindelse med Danmarks EU-formandskab.

DNB indeholder 8 mio. biologiske prøver og vokser med 1 mio. nye prøver hvert år. De fleste prøver er fraktioner fra blodprøver (serum, plasma og DNA), men der optages efterhånden også mange andre prøvetyper, bl.a. spinalvæsker, fæces og urin. Biobankens mange prøver registreres og håndteres effektivt af i alt 11 robotter, som foretager pipettering, DNA-oprensning, biomarkøranalyse og lagring ved -20 eller -80 °C.

Det Nationale Biobankregister giver forskere information om mere end 22 mio. biologiske prøver i danske biobanker. Ved hjælp af samkøring med registerinformation kan der søges direkte efter diagnose, alder, køn og meget andet. Det er gratis for biobanker at deltage i initiativet, og det er gratis for forskere at søge i registeret. Adgang sker via DNB’s hjemmeside, hvor der også findes videoer med yderligere information og vejledning.

Ønsker man som forsker biologisk materiale fra biobanken, kræves det, at projektet har opnået godkendelse fra en videnskabsetisk komité.

Læs mere i EPI-NYT 47/16