Kighosteepidemi i Danmark

Der var mere end 200 tilfælde af kighoste om måneden i august og september. Det er den højeste månedlige forekomst siden 2002, hvor der senest var kighosteepidemi i Danmark. Selv om antallet i oktober er faldet til lige under 200, er det for tidligt at sige, om epidemien er toppet.

I første halvår af 2016 var der en forhøjet forekomst af kighoste i Danmark. Denne stigning er fortsat til epidemisk niveau efter sommeren, hvor der i månederne august og september blev påvist henholdsvis 213 og 219 tilfælde i alle aldre, se figuren.

Kighostetilfælde påvist pr. måned 2010-2016

Det øgede antal tilfælde ses i hele landet, men aktuelt er der særligt mange i Region Hovedstaden.

Der er påvist en kraftig stigning i forekomsten af kighoste for især mindre børn mellem ét og 4 år, men også for personer over 40 år er der sket en næsten fordobling af forekomsten. De 0-årige har dog som tidligere den højeste forekomst (incidens), og stigningen blandt disse udgør ca. 32 %.

Symptomer og behandling

Kighoste er i sit klassiske forløb karakteriseret ved et forkølelsesstadie på 7-10 dage med mild hoste, normalt uden eller med kun let feber, efterfulgt af et længerevarende hostestadie med pludselige, kraftige hosteanfald med vejrtrækningsbesvær, opkastning efter hosteanfaldet og en hylende (kigende) lyd, når barnet igen formår at trække vejret ind. Hos større børn og voksne kan opkastninger og den hylende lyd dog være fraværende. Sygdommen kan vare i op til 3 måneder, men smitter kun i starten af forløbet.

Behandling med antibiotika kan anvendes for at mindske smitteperioden, men det vil sjældent have nogen effekt på symptomerne. Den vigtigste anvendelse af antibiotika er som forebyggelse til helt eller delvis uvaccinererede børn under 2 år, som udsættes for kighoste.

Forebyggelse via vaccination

Den vigtigste forebyggelse af kighoste er via vaccination, og det er særligt vigtigt, at spædbørn ikke forsinkes unødigt i børnevaccinationsprogrammet, men at man overholder de anbefalede vaccinationstidspunkter ved 3, 5 og 12 måneder. Børn med let snue og feber op til 38 grader kan godt vaccineres. Det er desuden vigtigt, at ældre søskende til spædbørn er vaccineret som anbefalet.

Det er velkendt, at kighoste optræder cyklisk med toppe hvert 3. til 5. år, både i uvaccinerede og velvaccinerede befolkninger. Fraset en top i 2012 med knap 1.000 tilfælde var den sidste kighosteepidemi i 2002, hvor der blev påvist knap 2.000 tilfælde. Kighoste kan optræde i alle aldersgrupper, også blandt fuldt vaccinerede, som dog normalt vil have et mildere forløb af sygdommen.

Læger opfordres til fortsat at være ekstra opmærksomme på diagnosen, især blandt uvaccinerede men også blandt vaccinerede mindre børn og at sikre prøvetagning og evt. forebyggende behandling med antibiotika for at reducere risikoen for alvorlige udfald af kighosteinfektion, især hos spædbørn.

Læs mere i EPI-NYT 46/16

Læs mere om forebyggende behandling i EPI-NYT 16/16 og på SSI´s hjemmeside

 

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil