European HIV-Hepatitis Testing Week 18.-25. november 2016 – Test-Treat-Prevent

Næste uge lanceres European HIV-Hepatitis Testing Week for fjerde gang, endnu engang med fokus på at få flere testet for hiv og/eller hepatitis.

Formålet med den europæiske hiv-hepatitis testuge er at øge opmærksomheden på hiv og hepatitis, og ikke mindst de fordele der er ved at blive testet og komme i behandling tidligt.

Det er bevist, at jo før man kommer i behandling jo bedre mulighed har man for at bevare et godt helbred, ligesom risikoen for at smitte andre formindskes. Men på trods af dette er der stadig alt for mange, der er uvidende om deres hiv- og/eller hepatitis-status.

Under den europæiske hiv-hepatitis testuge går næsten 500 NGO’er, hospitaler og klinikker fra flere end 45 lande i Europa sammen om at få flere testet. En bred vifte af aktiviteter bliver afholdt, fra at tilbyde testning på klubber, på gaden, og udenfor almindelig åbningstid til oplysningskampagner for at øge opmærksomheden om hiv- og hepatitis-testning både lokalt, nationalt samt blandt politiske beslutningstagere i Europa.

Tilmelding til den europæiske hiv-hepatitis testuge foregår på hjemmesiden, hvor der også kan findes mere information samt materiale, der understøtter diverse aktiviteter.

I dag er mindst én ud af tre af de 2,5 millioner mennesker, som lever med hiv i Europa ikke klar over deres positive hiv-status. Ligeledes diagnosticeres 50 % sent, hvilket forsinker adgang til behandling. For hepatitis skønnes det, at tilsvarende mange er uvidende om deres status, men data herfor er desværre mangelfulde. Det er vigtigt at vende dette billede og få flere testet og i behandling.

Den europæiske hiv-hepatitis testuge koordineres af HIV in Europe som er placeret hos CHIP under Rigshospitalet, Klinik for Infektionsmedicin. CHIP kan kontaktes på hie.rigshospitalet@regionh.dk.