Første års erfaringer med pligt til indberetning af alle vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister

Der er nu gået et år siden læger fik pligt til at indberette alle vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister (DDV). DDV er taget aktivt i brug særligt hos de praktiserende læger men også blandt mange vaccinationsklinikker.

Antallet af indberettede vaccinationer fra hospitalerne er også stigende.

I oktober 2015 registrerede læger kun 5.500 vaccinationer direkte i DDV, for oktober 2016 er tallet 455.000 vaccinationer. DDV er i 2016 også blevet brugt flittigt til opslag med ca. 160.000 opslag om måneden foretaget af sundhedspersoner og 6.500 opslag om måneden foretaget af borgere. Med tiden vil DDV give sundhedspersoner og borgere adgang til opdaterede vaccinationsoplysninger samlet et sted. Herudover anvendes data i DDV til løbende opgørelser af vaccinationstilslutning og studier af vacciners sikkerhed og effekt. Data anvendes også til at påminde forældre om evt. manglende vaccination af deres børn, hvilket har haft en gavnlig effekt på vaccinationstilslutningen. I takt med at DDV tages aktivt i brug, vil de danske fysiske vaccinationskort kunne udfases.

Læs mere i EPI-NYT 45/16