Oversigt over påviste tilfælde af tre sjældne parasitsygdomme i Danmark

Parasitologisk Laboratorium på Statens Serum Institut (SSI) udfører som det eneste laboratorium i landet undersøgelse med direkte påvisning (PCR-metode) af visse sjældne eller svært diagnosticerbare parasitsygdomme.

I ugens EPI-NYT præsenteres en oversigt over parasitsygdommene amøbekeratitis, leishmaniasis og toxoplasmose påvist ved PCR-metoden.

Infektion i øjets hornhinde med amøber (amøbekeratitis) er sjælden men kan ses hos især brugere af kontaktlinser. Da hornhindeinfektioner kan skyldes et væld af vidt forskellige mikroorganismer, er det en stor udfordring at finde frem til årsagen og dermed sikre relevant behandling. Ubehandlet er amøbekeratitis synstruende, og derfor er hurtig diagnostik og behandling vigtig. På SSI er der i perioden 2011 til oktober 2016 undersøgt 562 prøver fra 430 patienter. Heraf var 15 %af prøverne positive. Dette svarer i gennemsnit til 10–11 påviste tilfælde per år på landsplan.

Leishmaniasis er en sygdom, der viser sig ved kroniske sår i huden og/eller ved skader på indre organer så som knoglemarv, lever og milt. Sygdommen kan opstå, hvis man bliver stukket af inficerede sandfluer, som sprøjter parasitterne ind i blodbanen, når fluerne suger blod. Der findes mange arter af Leishmania, og identifikation til arts-niveau er nødvendig for prognose og behandling.

I perioden 2009 til oktober 2016 blev i alt 259 prøver fra 224 patienter undersøgt for Leishmania, og andelen af positive prøver var 20 %. Der blev påvist flere forskellige arter blandt de smittede, og i to tilfælde var der sandsynligvis tale om smitte i Italien og Tyrkiet.

Toxoplasma gondii er en meget almindeligt forekommende parasit. I Danmark har 27 % af fødedygtige kvinder antistoffer mod parasitten, hvilket betyder, at de har været udsat for smitte på et eller andet tidspunkt i deres liv. T. gondii-infektioner giver formentlig sjældent anledning til sygdom (toxoplasmose), men især hos patienter med nedsat immunforsvar kan der udvikles toxoplasmose med symptomer fra øjne og det øvrige centralnervesystem.

Hvis kvinder bliver smittet første gang under graviditeten, kan det ske, at smitten overføres til fostret, hvilket kan resultere i abort eller fødselsskader.

Normalt anvendes antistof-tests til påvisning af T. gondii-infektion, men i visse tilfælde kan direkte påvisning med PCR være påkrævet, fx ved mistanke om toxoplasmose hos patienter med nedsat immunforsvar eller ved mistanke om smitte til foster. Læger opfordres til fremover at anføre patientens immunstatus ved rekvisition af disse tests.

I perioden 2003–oktober 2016 blev i alt 1091 patientprøver testet direkte for T. gondii, og 9 % af prøverne var positive. Der blev indsendt 96 prøver fra fostervand/moderkage, hvoraf de fem var positive; i disse fem tilfælde er der sket smitte fra mor til foster. Ca. halvdelen af de indsendte prøver var prøver fra centralnervesystemet, og her fandt man i hele perioden 34 smittede patienter. I alt blev 193 prøver fra øjet testet, og her blev T. gondii påvist hos 27 patienter.

Læs mere i EPI-NYT 44/16 og i Sygdomsleksikon: (Leishmaniasis og Toxoplasmose)