Opdaterede tal for vaccinationstilslutningen i børnevaccinationsprogrammet

I forbindelse med at langt de fleste læger nu indberetter vaccinationer direkte til Det Danske Vaccinationsregister (DDV), vil Statens Serum Institut i fremtiden anvende de indberettede vaccinationer for at opgøre vaccinationstilslutningen

Ved opgørelse af vaccinationstilslutningen bruges vaccinekoderne for vaccinerne anvendt i det danske børnevaccinationsprogram. Ved tidligere opgørelser af vaccinationstilslutningen er brugt de ydelseskoder, som de praktiserende læger anvender til afregning af vaccination. Idet hovedparten af børnevaccinationer nu registreres direkte i DDV er Statens Serum Institut nu gået over til at benytte vaccinekoderne, som beskrevet ovenfor. Der kan være mindre afvigelser imellem de to opgørelsesmetoder i tildeling af dosisnummer. For detaljer i opgørelsen af vaccinationsdækningen for de enkelte vacciner henvises til ´datagrundlag´ under de enkelte vacciner.

Siden november 2015 er der pligt til at indberette vaccinationer direkte til DDV, og dette gøres for langt de fleste af vaccinationerne. Såfremt vaccinationen er indberettet direkte til DDV, vil den tælle med i opgørelsen uden forsinkelse. Såfremt vaccinationen kun indberettes med de ydelseskoder, som de praktiserende læger anvender til afregning med Danske Regioner, kan der være op til tre måneders forsinkelse fra en vaccination er givet til den optræder i opgørelsen.

For HPV-vaccination vises andelen af piger, som har fået mindst én HPV-vaccination "HPV 1". Andelen af piger, som enten har fået to doser HPV-vaccine svarende til to-dosis-programmet ELLER har fået tre doser kan ses som "HPV færdigvaccineret". 

Se opdaterede tal for vaccinationstilslutningen