Stigning i antallet af anmeldte patienter med legionærsygdom

I 2015 blev der registreret 20 % flere tilfælde med legionella-pneumoni end året før.

I 2015 blev der anmeldt 189 tilfælde af legionella-pneumoni, også kendt som legionærsygdom. Dette er det højeste antal, der hidtil er registreret; 20% flere end i 2014, hvor der også var mange tilfælde. Stigningen har flere årsager.

Der sås et forøget antal af patienter på Fyn, og der forekom et egentligt udbrud i Odense. Dette blev grundigt undersøgt, dog uden at smittekilden blev fundet. Men det formodes, at smitten har spredt sig fra et køletårn i området. Køletårne er, overordnet set, den hyppigste årsag til udbrud med legionærsygdom. Udbruddet er nu slut og antallet af patienter på Fyn er igen nede på det normale niveau.

Endnu en årsag til det høje antal registrerede infektioner er, at overvågningsproceduren blev ændret i 2015, hvorved flere tilfælde anmeldes korrekt. SSI trækker løbende data om laboratorieprøver fra den danske mikrobiologidatabase MiBa, og i de tilfælde, hvor anmeldelsen ikke er modtaget kort efter laboratoriediagnosen er stillet, sendes en påmindelse til hospitalet.

Legionærsygdom er en særlig form for lungebetændelse, der forårsages af bakterien Legionella pneumophila. Sygdommen kan opstå, når man indånder forstøvet vand, der er forurenet med bakterien. Herved kommer bakterien ned i lungerne og kan give lungebetændelse. Legionærsygdom rammer specielt ældre og svækkede personer. Legionella-bakterierne trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten kan spredes fra forstøvet vand fra mange forskellige typer af vandanlæg, udendørs er det især køletårne. I Danmark sker smitten dog sandsynligvis oftest i forbindelse med brusebadning. I 2015 var en fjerdedel af de syge smittet under udlandsrejse, og tre fjerdedele smittet i Danmark.

Læs mere i EPI-NYT 42-43/16