Zikatest i Danmark foretages oftest i forbindelse med aktuel eller planlagt graviditet

Det store flertal af de, der testes for zikavirus i Danmark, testes ud fra de gældende retningslinjer, viser interview med 115 testede.

I alt er 745 danske patienter blevet testet for zikavirus i år, 8 er fundet positive. For at undersøge, om de gældende retningslinjer for, hvem der bør testes for zikavirus, følges, har Statens Serum Institut interviewet 115 personer testet for zikavirus i perioden 5. januar til 18. april 2016. Undersøgelsen viser, at hovedparten (68 %) blev testet i forbindelse med en graviditetsproblematik.

Udbruddet af zikavirus i Syd- og Mellemamerika er erklæret en Public Health Emergency of International Concern af WHO på grund af sammenhængen mellem smitte med zikavirus i graviditeten og udvikling af mikrocephali og andre alvorlige skader hos fostrene.

Smitte med zikavirus forekommer ikke i Danmark, men personer, der rejser i områder med udbrud af zikavirus, kan blive smittet. Af samme grund anbefaler Sundhedsstyrelsen at gravide, der har rejst i disse områder, bliver henvist til obstetrisk afdeling, hvor testning for zikavirus indgår som en del af udredningen.

For at bestemme, hvem der bliver testet for zikavirus i Danmark, blev 115 personer, der blev testet i perioden 5. januar – 18. april 2016, adspurgt om årsag til testning, rejsemønster, udsættelse for myggestik og mulige symptomer på myggestik.

Undersøgelsen viste, at langt de fleste (68 %) blev testet i forbindelse med en graviditetsproblematik, hvoraf to tredjedele (67 %) var gravide, 10 % var mænd med en gravid partner, og en fjerdedel (23 %) var mænd eller kvinder, der planlagde graviditet indenfor to måneder.

9/10 havde rejst i områder i Syd- eller Mellemamerika med aktiv zikavirus-transmission, og 2/3 havde haft symptomer på zikavirusinfektion enten under og/eller efter rejsen.

Samlet set viser undersøgelsen, at langt de fleste testede i Danmark er testet relevant, og at det danske sundhedsvæsen i store træk følger de gældende vejledninger. Som et bifund viste det sig, at mere end hver 10. rejsende ikke vidste, om de var rejsevaccineret eller ej, hvilket var overraskende, da alle inkluderede havde rejst udenfor Europa til destinationer, hvor man anbefaler rejsevaccinationer.

Læs mere i EPI-NYT 41/16, hvor også aktuelle anbefalinger for diagnostik og rejseanbefalinger for gravide i forbindelse med zikavirus er anført.