Tid til influenzavaccination

Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæsonen og starten på tilbuddet om gratis influenzavaccination til udvalgte personer.

I influenzasæsonen 2015/2016 fik i alt 5.152 patienter påvist influenza på hospital. Heraf modtog 325 patienter intensiv behandling og 75 % af disse havde underliggende sygdom eller var ældre end 64 år. Det vurderedes, at ca. 1.000 personer døde som følge af influenza.

Influenzavaccination er den bedste forebyggelse imod komplikationer af influenza, der kan føre til hospitalsindlæggelse og død, særligt blandt risikogrupper. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination op til 70-90 % af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere, men beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, der kan føre til hospitalsindlæggelser og i værste fald død er op til 60 %.

Det er bekymrende at vaccinationsdækningen blandt ældre på 65 år og derover kun var 44 % sidste sæson og dermed langt fra den dækning på 75 %, som WHO anbefaler.

Tilbuddet om gratis influenzavaccination gælder udover ældre over 64 år også personer med visse kroniske sygdomme, førtidspensionister, gravide i 2. og 3. trimester og kontakter til immunsvækkede patienter. Læs mere om hvem der er omfattet af det gratis tilbud om influenzavaccination på www.beskytdigmodinfluenza.dk, og læs mere om vaccinerne der tilbydes i år i denne uges EPI-NYT.