Bedre overblik over neuroborreliose

Data fra en ny og mere komplet elektronisk overvågning af neuroborreliose kan nu følges på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Borrelia er en infektionssygdom, som overføres via skovflåter. Det mest almindelige symptom er et rødt udslet som breder sig fra bidstedet. Sygdommen kan i det næste stadie ramme nervesystemet og vise sig i form af neuroborreliose.

Neuroborreliose har været anmeldelsespligtig i Danmark siden 1991. Overvågningen har været baseret på, at læger anmelder tilfælde af neuroborreliose på en blanket, der sendes med posten til Statens Serum Institut. Statens Serum Institut er nu gået over til også at overvåge neuroborreliose ved elektronisk at indhente data på positive neuroborreliose laboratorie-prøveresultater fra landets mikrobiologiske laboratorier igennem Den danske mikrobiologidatabase (MiBa). Dette har vist sig, at være en god strategi.

En undersøgelse der blev publiceret i 2015 viste nemlig, at under halvdelen af patienter med laboratorie-prøveresultater forenelige med neuroborreliose blev anmeldt til Statens Serum Institut. Der har således været en betydelig underrapportering af neuroborreliose tidligere. Dette skyldes formentligt, at den behandlende læge ikke er opmærksom på at udfylde og indsende en papirblanket når diagnosen neuroborreliose stilles.

”Den nye elektroniske overvågning af neuroborreliose er mere komplet og giver et mere retvisende billede af sygdoms-forekomsten. Dermed er der bedre muligheder for at belyse regionale forskelle i forekomst, afdække risikogrupper og følge udviklingen over tid.”
Overlæge Kåre Mølbak, Statens Serum Institut

Data fra den nye overvågning af neuroborreliose vises på Staten Serum Instituts hjemmeside under overvågning i tal og grafer. Det er muligt at se fordelingen af neuroborreliose-tilfælde på år, måned, køn, alder, kommune og landsdel i perioden fra 2010-2016. Data vil blive opdateret en gang i kvartalet.

Neuroborreliosetilfælde 2000-2015