Statens Serum Institut har fremskaffet en tuberkulosevaccine fra Japan

Vaccinen vil kunne leveres fra begyndelsen af februar, men kun efter telefonisk henvendelse.

På grund af produktionsproblemer og renovering af BCG-produktionslinjen på Statens Serum Institut (SSI) har der været en længerevarende restordreperiode på SSI´s BCG-vaccine mod tuberkulose, og der er ikke udsigt til, at SSI kan levere denne vaccine igen før tidligst ultimo 2016. Samtidig er der en generel mangel på BCG-vaccine på verdensmarkedet, herunder i lande som anvender vaccinen i børnevaccinationsprogrammet.

Det er imidlertid lykkedes at skaffe et parti BCG-vaccine fra en japansk producent (Japan BCG Laboratory), som forventes at kunne udleveres fra SSI i begyndelsen af februar måned. Denne BCG-vaccine udleveres aktuelt også i Sverige.

Hvor SSI´s BCG-vaccine leveres i hætteglas med 10 doser (20 spædbarnsdoser) frysetørret vaccine, så er produktet fra Japan pakket med 10 ampuller á 10 doser frysetørret vaccine pr. pakke, dvs. 100 doser (200 spædbarnsdoser). Det er ikke muligt at ompakke vaccinen i mindre mængder, og det betyder, at der er logistiske udfordringer med at sikre en prioriteret udlevering til de klinikker/hospitaler, der har det største behov for vaccinen, og for at minimere vaccinespild.

På denne baggrund, og fordi produktet ikke er registreret i DK, vil det indtil videre kun være muligt at bestille BCG-vaccine ved telefonisk henvendelse til ordremodtagelsen på SSI.

Samtidig henstilles det, at praktiserende læger, der finder indikation for at vaccinere en patient, overvejer at henvise denne til større enhed, fx en vaccinationsklinik eller en hospitalsafdeling, som udfører et større antal vaccinationer, og som derved kan udnytte flere doser pr. pakke inden for den begrænsede holdbarhedsperiode efter anbrud og rekonstitution.

Læs mere i EPI-NYT 4/16