Der indføres et nyt midlertidigt børnevaccinationsprogram i Danmark

Det nye midlertidige vaccinationsprogram forventes at have en varighed på ét år.

Statens Serum Institut har siden 2013 været ramt af produktionsproblemer i vaccineområdet. I 2014 medførte dette, at det blev nødvendigt at indføre et midlertidigt børnevaccinationsprogram i Danmark.

I 2015 har SSI, fraset en kort periode i efteråret 2015, været i stand til at forsyne børnevaccinationsprogrammet med primær- og boostervacciner. Men problemer i produktionen er desværre fortsat i 2015, hvorfor det ikke har været muligt at opbygge lagre af den ønskede størrelse. Aktuelt er vaccinen diTekiPol Booster i restordre, og der kan forudses en ny periode med forventet restordre på primærvaccinen DiTeKiPol/Act-Hib i løbet af uge 4.

Der er derfor ikke udsigt til, at det i 2016 kan lykkes både at levere de nødvendige vacciner og at opbygge et tilstrækkelig stort lager, som er nødvendigt for at sikre en stabil forsyning.

På denne baggrund er det efter aftale med Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet besluttet at indføre et nyt midlertidigt børnevaccinationsprogram, som forventes at have en varighed på ét år.

Det er aktuelt ikke muligt at skaffe en fem-valent vaccine, som svarer til SSI´s primærvaccine DiTeKiPol/Act-Hib. Den seks-valente vaccine, der blev anvendt i det første midlertidige vaccinationsprogram (Infanrix hexa®), kan heller ikke skaffes, men der vil blive anvendt en tilsvarende seks-valent vaccine, Hexyon®, som produceres af Sanofi Pasteur, og som er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Det forventes, at denne vaccine kan leveres fra starten af uge 6.

Børn, der begynder vaccination fra det tidspunkt, hvor Hexyon® bliver leveret, skal derfor vaccineres med denne vaccine. Vaccinen yder - ud over beskyttelse mod de samme sygdomme som SSI´s vaccine DiTeKiPol/Act-Hib - også beskyttelse mod hepatitis B. Det tilstræbes at indkøbe en mængde Hexyon®, således at alle børn, der påbegynder et vaccinationsprogram med Hexyon®, kan færdigvaccineres med denne vaccine.

Ugens EPI-NYT giver råd om, hvordan lægerne bør prioritere restbeholdning af SSI´s primærvaccine, således at uvaccinerede børn prioriteres før børn, der har modtaget én eller to primærvacciner.

I et kommende EPI-NYT vil der blive bragt mere detaljeret information om vaccination i det nye midlertidige vaccinationsprogram og om selve vaccinen Hexyon®.

Det forventes, at SSI igen vil kunne levere DiTeKiPol/Act-Hib-vacciner til brug for færdigvaccination fra medio februar 2016. Og SSI forventer igen at kunne levere diTekiPol Booster til brug for revaccination i 5-års-alderen fra uge 5.

Læs mere i EPI-NYT 3/16