Rejserådgivningen på Statens Serum Institut lukker den 1. februar 2016

Som følge af besparelser lukker rejserådgivningen til de praktiserende læger, som Afdeling for Infektionsepidemiologi har varetaget siden april 2010.

Fra den 1. februar 2016 vil der derfor ikke længere kunne rådgives om vaccination og anvendelse af malariaprofylakse ved udlandsrejse, hverken i form af risikovurdering eller anden information om de anvendte rejsevacciner. Indskrænkningen omfatter både rådgivning pr. telefon og brev/e-mail. Man kan stadig søge oplysninger via SSI´s hjemmeside ”Rejser og Smitsomme Sygdomme”.

Der vil fortsat blive ydet rådgivning om børnevaccinationsprogrammet, herunder om tilpasning af programmet til børn der kommer til Danmark og om anvendelse af børnevacciner til børn, der skal opholde sig i udlandet i længere tid. Efter skriftlig henvendelse vil der i en periode også blive ydet rådgivning om fortsat vaccination for børn, der har haft en bivirkning efter vaccination, hvis bivirkningen antages at skyldes en vaccine produceret af SSI. Denne rådgivning ophører, når SSI´s vaccineproduktion er frasolgt.

Der vil også fortsat kunne rådgives om risikovurdering efter udsættelse for smitsomme sygdomme, herunder om behandling efter konkret udsættelse for smitte i form af vaccination og evt. immunglobulin. Afdelingen vil også fortsat skulle kontaktes ved behov for udlevering af beredskabsprodukter, både i dagtid på telefon 3268 3037 samt i vagttid (efter 15.30 på hverdage, dog efter 15.00 om fredagen, samt lørdag, søndag og helligdage) på telefon 4131 7404.

Som konsekvens af ovenstående indskrænkes åbningstiden for afdelingens telefonrådgivning pr. 1. marts 2016 til hverdage undtagen onsdag fra 8.30-11.00 samt onsdag fra kl. 12.30-15.00. I februar måned vil de hidtidige åbningstider fortsat være gældende, men der vil ikke kunne rådgives om rejser.