Ny HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet

Som følge af det lovpligtige udbud for vacciner skal HPV-vaccinen Cervarix® anvendes i børnevaccinationsprogrammet fra 1. februar 2016.

Udbuddet for vacciner anvendes til offentligt finansierede vacciner, som ikke produceres af Statens Serum Institut.

Cervarix® beskytter mod de to høj-patogene HPV-typer (16 og 18), som er ansvarlig for 70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Beskyttelsen over for livmoderhalskræft samt bivirkningsprofilen for Cervarix® er sammenlignelig med den hidtil anvendte vaccine, Gardasil®. Til forskel for Gardasil® beskytter Cervarix® ikke mod kondylomer. Cervarix® er godkendt til anvendelse fra 9-års-alderen. Sundhedsstyrelsen anbefaler den givet i børnevaccinationsprogrammet ved 12 år.

Alle piger, som HPV-vaccineres i børnevaccinationsprogrammet fra den 1. februar 2016 eller senere, skal derfor starte vaccination med Cervarix®. For alle piger, der er under 15 år ved 1. vaccination, består vaccinationsprogrammet af to doser, givet med mindst 5 måneders mellemrum. For piger mellem 15 og 17 år, som ikke tidligere er HPV-vaccineret, består vaccinationsprogrammet af tre doser givet dag 0, 30 og 180.

Der foreligger ikke data for at kombinere vaccination med forskellige HPV-vacciner, og piger/kvinder, som allerede har modtaget mindst én dosis Gardasil® skal færdiggøre programmet med denne vaccine.

Information om, hvilke afregningskoder de praktiserende læger skal anvende, vil blive bragt i et kommende EPI-NYT.

Krav om anmeldelse af alle bivirkninger

Lægemiddelstyrelsen overvåger sikkerheden/bivirkninger ved HPV-vaccinerne og opfordrer sundhedspersoner, patienter og pårørende, der har formodning om, at de selv eller deres patienter eller pårørende har fået bivirkninger, til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Da det er første gang Cervarix® anvendes i børnevaccinationsprogrammet, har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at vaccinen skal være omfattet af skærpet indberetningspligt, således at alle formodede bivirkninger ved vaccinen skal indberettes af læger (tandlæger og jordemødre).

Læs mere i EPI-NYT 2/16