Væsentligste emner inden for smitsomme sygdomme i 2015

Ebola og MERS var de to smitsomme sygdomme, der krævede mest opmærksomhed sidste år. Herhjemme var der stor fokus på børnevaccinationsprogrammet og en god nyhed om bedre overvågning af hospitalsinfektioner.

2015 blev præget af det store udbrud af ebolavirus i Vestafrika. Efter WHO erklærede, at også Guinea var fri for smitte med ebolavirus, er der endelig grund til optimisme. Det er dog vigtigt at erkende, at de ramte lande i Vestafrika fortsat er udfordret, idet forsømte sundhedsprogrammer skal opbygges samtidig med, at man skal fastholde kapacitet og beredskab til at opdage, forebygge og respondere i de situationer, hvor ebolavirus infektioner genopblusser. Derfor er der fortsat brug for støtte til regionen.

Internationalt set var 2015 også præget af fortsatte fund af infektioner med Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), her især et udbrud i Sydkorea, som blev det hidtil største uden for Mellemøsten. 

Lancering af HAIBA til overvågning af hospitalsinfektioner

På den hjemlige front var lancering af et nyt system til overvågning af infektioner erhvervet på sygehuse en af årets store begivenheder. Dette system, HAIBA, sætter nye standarder for national overvågning samtidig med, at samarbejdet mellem stat og region styrkes. Formidling af data gennem HAIBA vil forhåbentligt stimulere nye initiativer med henblik på at styrke forebyggelsen af infektioner på sygehuse.

Fokus på børnevaccinationsprogrammet

2015 blev et år med stor fokus på det danske børnevaccinationsprogram. I begyndelsen af 2015 kunne Statens Serum Institut rapportere de første resultater af påmindelsesordningen, hvor der udsendes breve om børnevaccination til forældre, som har børn, der er registreret som at mangle mindst én af de vaccinationer, der anbefales i børnevaccinationsprogrammet. Denne opgørelse viste en stigning i vaccinationer til børn omfattet af påmindelsesordningen. I november 2015 fik alle læger endvidere pligt til at indberette alle givne vaccinationer, inklusiv rejsevaccinationer, i vaccinationsregistret DDV. Håbet er, at dette fremover vil medføre, at DDV vil fungere som et altid opdateret vaccinationskort til gavn for både borgere og sundhedspersoner.

Der var i 2015 et særligt behov for rådgivning i forbindelse med børnevaccinationsprogrammet. Dette skyldes blandt andet, at Danmark på grund af produktionsproblemer på SSI var udfordret på forsyning med børnevacciner.

Stor debat om HPV-vaccinen

Men den største blæst om børnevaccinationsprogrammet var dog i forbindelse med vaccination mod livmoderhalskræft, HPV-vaccinen. Lægemiddelstyrelsen havde siden 2009 modtaget godt 600 indberetninger af formodede alvorlige bivirkninger efter HPV-vaccinen. Dette tal skal ses i forhold til, at omkring én ud af fem danske kvinder i dag er vaccineret med HPV-vaccinen.

En eventuel sammenhæng mellem vaccinen og symptomer hos vaccinerede piger og kvinder blev i 2015 flittigt omtalt og diskuteret i mange medier. Som resultat af usikkerheden er tilslutningen til HPV-programmet faldet. Det er forventeligt, at der også fremover vil være en debat i Danmark om fordele og ulemper ved HPV-vaccinen, og forhåbentligt vil 2016 bringe yderligere data frem, som kan kvalificere denne debat.

Læs mere i EPI-NYT 1/16