Ny teknik afdækker interessante smittemønstre for tuberkulose i Østgrønland

Statens Serum Institut har deltaget i et studie, som beskriver et udbrud af tuberkulose i Østgrønland. Ved hjælp af helgenomsekventering har forskergruppen undersøgt alle Mycobacterium tuberculosis stammer fra området. Resultaterne er netop blevet publiceret i Scientific Reports.

En forskergruppe fra SSI, Rigshospitalet og Syddansk Universitet har i samarbejde med Forschungzentrum Borstel i Tyskland udført helgenomsekventering af alle M. tuberculosis stammer fra Østgrønland. Helgenomsekventering er en teknologi til at afdække mikroorganismers totale DNA-profil på én gang. Ud fra dette har forskergruppen været i stand til at karakterisere smittemønstre i området gennem 21 år.

Studiet viste, at smitten forekom lokaliseret i byer og bygder. Samtidigt viste studiet, at tuberkulose bakterien bredte sig i Østgrønland i 1970’erne samt ekspanderede i 1990’erne og igen omkring 2005 – de sidste to var perioder med lav fokus på tuberkulosekontrol og bekæmpelse i Grønland. Ved således at bidrage med oplysninger om smittemønstre i et område med høj tuberkuloseforekomst kan resultaterne inddrages og anvendes i det fremtidige tuberkulosekontrolarbejde. Både i Østgrønland samt i tilsvarende områder med høj tuberkuloseforekomst i resten af verden.

”Studiet er interessant, idet vi ved hjælp af en relativt ny teknik har været i stand til at kortlægge smittemønstre i et isoleret, arktisk område med en særdeles høj forekomst af tuberkulose. Et af de mest interessante fund er, hvorledes tuberkulosebakterien ser ud til at sprede sig hver gang fokus på tuberkulose var mindst ” siger læge og ph.d. Karen Bjørn-Mortensen.