Opgørelse for blodforgiftning med MRSA 1. halvår 2016

I andet kvartal af 2016 blev der konstateret 10 nye tilfælde af blodforgiftninger forårsaget af MRSA, heraf var 3 med typen CC398.

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker, Statens Serum Institut, har opgjort antal af blodforgiftninger af MRSA, herunder MRSA af svinetypen CC398, for andet kvartal af 2016.

I andet kvartal af 2016 blev der konstateret 10 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf var 3 med typen CC398. En person døde indenfor 30 dage; denne havde ikke infektion med CC398.

Oversigt over MRSA i 2016 (første halvår)

  Al MRSA i 2016 Heraf CC398 i 2016
Smittet med MRSA  1717 614
Blodforgiftning  18 5
Dødsfald (indenfor 30 dage)  3 0

 

Fordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald i 2016

MRSA type  Antal dødsfald 
t223/CC22   1
t019/CC30  1
t790/CC22  1

 

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil