Internationalt samarbejde har kortlagt tuberkulosebakteries spredning over 6.600 år

Kortlægning af tuberkulosebakteriers DNA afslører, hvordan en særlig tuberkulosestamme er spredt fra Asien til hele verden under påvirkning af historiske begivenheder. 

Et internationalt forskerhold med deltagelse fra Nationalt Referencelaboratorium for TB og Mykobakterier på Statens Serum Institut har påvist, hvordan en særlig stamme af tuberkulosebakterier er spredt fra Asien til resten af verden i løbet af ca. 6.600 år. Det har vist, at historiske begivenheder så som indførelse af landbrug, industrialisering, migration, krig og HIV epidemi har haft indflydelse på spredningen.

Forskerne har i alt DNA-sekventeret 4.987 tuberkuloseprøver fra 99 forskellige lande. Ved hjælp af forskellige DNA-teknikker, så som eksempelvis helgenomsekventering har de afkodet bakteriernes geografiske spredning og ændringer i antal over tid. Ligeledes har sekventeringen vist, hvordan bakterierne er blevet resistente, når de er blevet udsat for antibiotika ca. i midten af 1900-tallet. Kortlægningen er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Genetics.

Tuberkulose tilpasser sig samfundsudviklingen

Fra Danmark har Troels Lillebæk, der afdelingschef og overlæge ved Nationalt Referencelaboratorium for Tuberkulose og Mykobakterier ved SSI, sammen med Erik Michael Rasmussen, der er biokemiker ved samme afdeling, bidraget til de genetiske analyser af de danske tilfælde af tuberkulose til projektet.

”Studiet fortæller os noget om tuberkulosens naturhistorie. Hvordan den hele tiden tilpasser sig de ting, der sker i samfundet, og hvordan den spreder sig. Vi kan ikke nødvendigvis påvirke historiens gang, men i forbindelse med eksempelvis migration, krige, ulykker og hungersnød må vi forvente, at tuberkulose vokser i omfang, og vi må gribe ind med effektive kontrolforanstaltninger« siger Troels Lillebæk, og tilføjer:

”Der findes effektiv behandling af tuberkulose, som kan anvendes, men det kræver, at den nødvendige politiske og økonomiske vilje er til stede til at prioritere området”.

Læs den videnskabelige artikel i Nature Genetics:

Evolutionary history and global spread of the Mycobacterium tuberculosis Beijing lineage