Undersøgelse tyder på sammenhæng mellem rituel omskæring og risiko for autisme

Autisme forekommer oftere blandt drenge, der er rituelt omskåret, end blandt forhudsintakte drenge, viser ny undersøgelse af danske data.

I årene 1994 til 2003 blev der født 342.877 drenge i Danmark. For 3.347 af dem kan man finde data i de danske sundhedsregistre, der viser, at de blev rituelt omskåret inden de fyldte 10 år. Og 5.033 (1,5 %) af drengene fik diagnosticeret autisme.

Disse data har forskere på Statens Serum Institut analyseret og fundet, at der tilsyneladende er en sammenhæng mellem det at være blevet omskåret og udvikling af autisme. Forskningsresultaterne er netop offentliggjort i tidsskriftet Journal of the Royal Society of Medicine.

”Vi fandt samlet set en 46 % øget risiko for autisme blandt de omskårne drenge i forhold til de forhudsintakte. Risikoen var særligt høj for infantil autisme før femårsalderen. Her så vi en fordobling, siger overlæge, dr.med., ph.d. og adjungeret professor Morten Frisch, Statens Serum Institut, der sammen med statistiker Jacob Simonsen står bag undersøgelsen.

Hypotesen bag undersøgelsen udsprang af en nylig amerikansk undersøgelse, der viste tæt sammenhæng mellem hyppigheden af tidlig drengeomskæring og forekomsten af autisme i en række lande, kombineret med observationer i både kliniske undersøgelser og dyrestudier, der viser, at udsættelse for smerte som nyfødt har betydning for smerte- og stresshåndtering senere i livet.

I Danmark er omfanget af drengeomskæringer ikke stort, og det foretages oftest af religiøse eller kulturelle årsager.
Men på grund af de danske sundhedsregistre er det alligevel muligt at undersøge, om der er en sammenhæng mellem rituel omskæring og autisme hos danske drenge. Der findes nemlig data om de rituelle omskæringer, der blev foretaget af læger på hospitaler eller private klinikker i de undersøgte årgange af drenge. Rituel omskæring i lægeregi sker normalt under lokalbedøvelse, men ifølge Morten Frisch er det ikke ensbetydende med, at det er en smertefri oplevelse for børnene:

”Selv hvis man giver den bedst tænkelige lokalbedøvelse til børnene, så virker den i nogle tilfælde ikke, viser undersøgelser. Vores resultater tyder på, at der er en mulig sammenhæng mellem omskæring og senere udvikling af autisme - selv om undersøgelsen naturligvis ikke beviser det. Jeg håber, andre forskere i andre lande med flere omskæringer hurtigt vil tage tråden op og se, om de finder en lignende sammenhæng”, siger Morten Frisch.

Resultaterne af undersøgelsen giver også anledning til et bredere spørgsmål om betydningen af smertefulde oplevelser i den allertidligste barndom:

”Andre forskere har fundet, at for tidligt fødte børn, som starter deres liv på en intensiv afdeling og oplever et stort antal smertefulde undersøgelser og procedurer, udviser ændret smerteadfærd senere i barndommen, hvilket ofte ses hos børn med autisme. Vores resultater rejser behovet for en nærmere undersøgelse af den mulige betydning for børns autisme-risiko, når de udsættes for smertefulde, traumatiske oplevelser i den allertidligste barndom - selv når der er tale om enkeltstående, intense smerteoplevelser”, slutter Morten Frisch.

Læs den videnskabelige artikel i Journal of the Royal Society of Medicine:

Ritual circumcision and risk of autism spectrum disorder in 0- to 9-year-old boys: national cohort study in Denmark