Nye tal fra monitorering af udredningsretten

NYHED FRA SUNDHEDSDATASTYRELSEN: Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 3. kvartal 2015 fra monitorering af udredningsretten.

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for en 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Monitoreringen indeholder opgørelser af:

  • udredningsforløbenes varighed og andel udredningsforløb inden for fristen på 30 dage (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015)
  • andel udredningsforløb, hvor udredningsplan er udarbejdet inden for fristen på 30 dage (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015)

Som et supplement til monitoreringen er desuden opgjort:

  • andelen af patienter, som efter endt udredning har ret til udvidet frit sygehusvalg efter 30 dages ventetid på behandling, ud af alle patienter med ret til udvidet frit sygehusvalg
  • andelen af patienter, som efter endt udredning har ret til udvidet frit sygehusvalg efter 60 dages ventetid på behandling, ud af alle patienter med ret til udvidet frit sygehusvalg

Tallene er opgjort særskilt for henholdsvis somatiske og psykiatriske patienter.

Se nøgletal for somatikken (PDF)

Se nøgletal for psykiatrien (PDF)

Se øvrige data fra opgørelserne på eSundhed.dk

Det skal understreges, at tallene skal fortolkes med varsomhed, da de bygger på en ny moniteringsmodel samt registreringspraksis i regionerne, som fortsat er under indfasning.


1. november 2015 blev det tidligere National Sundhedsdokumentation og -it på Statens Serum Institut etableret som en ny selvstændig sundhedsdatastyrelse. Sundhedsdatastyrelsen vil få en ny hjemmeside i 2016, men indtil den er på plads, vil nyheder fra Sundhedsdatastyrelsen både blive offentliggjort på styrelsens midlertidige hjemmeside og på ssi.dk.