Dødeligheden falder igen i 2014

NYHED FRA SUNDHEDSDATASTYRELSEN: Dødeligheden falder år for år – også i 2014. Den samlede dødelighed blandt danskerne er faldet lidt over 4 pct. på et år. Kræft er årsag til en stadig større del af dødsfaldene. Det viser den årlige opgørelse fra Dødsårsagsregistret, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

Dødeligheden blandt danskerne er i mange år faldet, og det fald fortsatte i 2014, viser årets dødsårsagsstatistik. I 2014 var den aldersstandardiserede rate for dødsfald 803 pr. 100.000 indbyggere, mod 841 i 2013.

Kræft er den største dødsårsag i Danmark. 31 procent af dem, der afgik ved døden i 2014, døde af en kræftsygdom. Inden for kræftsygdomme er det lungekræft, der fører til flest dødsfald - næsten hvert fjerde kræftdødsfald var på grund af lungekræft.
Næststørste dødsårsag er hjertesygdomme, der var væsentligste årsag til 16 procent af dødsfaldene sidste år. Dødeligheden af både hjertesygdomme og andre kredsløbssygdomme er mere end halveret siden 1995. 

Dødeligheden af psykiske lidelser ser ud til at være stagneret, og den sidste af de fem største dødsårsager, sygdomme i åndedrætsorganer, har ligget nogenlunde stabilt over hele 20 års perioden, dog med et fald fra 2013 til 2014.

Tabel 1. Dødsfald samlet og for de fem store dødsårsager ud fra A-liste grupperingen, aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere

Tabel 1. Dødsfald samlet og for de fem store dødsårsager ud fra A-liste grupperingen, aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen


1. november 2015 blev det tidligere National Sundhedsdokumentation og -it på Statens Serum Institut etableret som en ny selvstændig sundhedsdatastyrelse. Sundhedsdatastyrelsen vil få en ny hjemmeside i 2016, men indtil den er på plads, vil nyheder fra Sundhedsdatastyrelsen både blive offentliggjort på styrelsens midlertidige hjemmeside og på ssi.dk.