Etablering af Sundhedsdatastyrelsen

I dag etableres den nye sundhedsdatastyrelse, som skal medvirke til at gøre sundhedsvæsenet stærkere og mere sammenhængende ved hjælp af sundhedsdata.

Sundhedsdatastyrelsen er etableret pr. 1. november 2015 og har til opgave at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter, klinikere samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet.

Læs mere om Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsens direktører

Lisbeth Nielsen er udnævnt som direktør for Sundhedsdatastyrelsen.

Lisbeth Nielsen kommer fra en ledende stilling på Nordsjællands Hospital og har desuden ledererfaring fra IBM og Danske Regioner. Lisbeth Nielsen har arbejdet med sundheds-it og kvalitetsudvikling gennem det meste af sin karriere.

Vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen er Flemming Christiansen.

Flemming Christiansen har hidtil været sektordirektør for sektor for National Sundhedsdokumentation og -it på Statens Serum Institut, som nu bliver til Sundhedsdatastyrelsen.

Statens Serum Institut fortsatte arbejde

For Statens Serum Instituts øvrige opgaver sker der ingen ændringer. Statens Serum Institut vil fremover fortsat være et Institut under Sundheds- og Ældreministeriet, hvis formål er at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler.

Dette sker gennem overvågning, rådgivning, specialdiagnostik, forsyningssikring af bl.a. vacciner, beredskab mod biologisk terror, forskning og udvikling samt drift af Danmarks Nationale Biobank.