Børnedødelighed i Guinea Bissau faldt med en femtedel efter mæslingevaccinationskampagne

En særlig indsats for at få børn i Guinea-Bissau vaccineret mod mæslinger blev fulgt af et fald i dødeligheden på betydeligt flere dødsfald end dem, der skyldtes mæslinger. Det viser ny forskning fra Bandim Health Project og Research Center for Vitamins and Vaccines (CVIVA) på Statens Serum Institut.

Som en del af den globale indsats for at udrydde mæslinger, gennemføres der i lavindkomstlande  som Guinea-Bissau i Afrika, jævnligt særlige vaccinationskampagner, som har det mål at nå en del af de børn, der ikke er blevet vaccineret i det almindelige børnevaccinationsprogram.

En sådan kampagne med ekstra tilbud om vaccination mod mæslinger, blev gennemført i Guinea Bissau i 2006, og nu viser forskning fra Bandim Health Project, at børnedødeligheden blandt de 6 måneder – 5 år gamle børn var 20% lavere efter kampagnen end de foregående to år.

I alt fulgte forskerne 8.158 børn, som var i alderen 6-59 måneder, da 2006 vaccinationskampagnen blev gennemført. Mindst 90 % af dem, blev vaccineret i kampagnen. I de efterfølgende 12 måneder skete der 160 dødsfald, som ikke skyldtes ulykker, blandt disse børn. I de foregående to år var der sket hhv. 203 og 206 dødsfald blandt forholdsvis tilsvarende børnegrupper.
Kun 15 af 768 dødsfald var grundet mæslinger, og hvis disse dødsfald ikke bidrog til analysen var dødelighedsfaldet fortsat på 17 %.

Kampagnerne gennemføres for at nå de børn, der ikke allerede er beskyttet mod mæslinger, men effekten var ikke stærkest for disse børn. Tværtimod, blandt børn, der også havde fået en rutine mæslingevaccine, var dødeligheden 41 % lavere.

Mæslingevaccinationskampagnerne kan således være en af de faktorer, som forklarer det store fald i dødelighed, man har set i lavindkomstlande gennem det seneste årti.

Læs den videnskabelige artikel i The Pediatric Infectious Disease Journal:

Reduced All-cause Child Mortality After General Measles Vaccination Campaign in Rural Guinea-Bissau