10 mio. til at undersøge genetiske sammenhænge mellem psykisk sygdom og fedme

Ung, dansk forsker i genetik og bioinformation rykker med Fellowship fra Lundbeckfonden til Statens Serum Institut fra Broad Institute i USA. Han skal ved hjælp af bl.a. big-data analyser undersøge mulige genetiske sammenhænge mellem svær overvægt og skizofreni.

Ekstrem overvægt og skizofreni ser mærkværdigvis ud til at kunne have årsager tilfælles. Forskere har nemlig kortlagt såvel de områder i arvematerialet, der indeholder gener, der kan føre til skizofreni, som de områder, der indeholder gener, der kan føre til stærk overvægt. Og de mange data tyder på, at de to sygdomme kan have enkelte gener til fælles. Altså områder i arvematerialet, hvor små ændringer dels kan øge risikoen for at blive overvægtig, dels for at udvikle skizofreni.

»Det er spændende, fordi vi kan se, at mange af de fælles gener bliver udtrykt i hjernen. Og for mig er det et tegn på, at fedme i vid udstrækning sidder i hjernen,« siger forsker i genetik og bioinformatik, Tune H. Pers. Han har netop modtaget et Lundbeckfond Fellowship og 10 millioner kroner over fem år til at udnytte den ny viden og forsøge at afklare, hvordan variationerne i generne fører til svær overvægt.

Genetisk årsag til overvægt

Dermed kan den danske forsker, der for tiden er tilknyttet Broad Institute i USA, et af de absolut førende steder indenfor genetisk forskning, vende tilbage til Danmark og danne sin egen forskningsgruppe. Han vil primært være tilknyttet Statens Serum Institut, mens en mindre del af hans arbejde kommer til at foregå i regi af Københavns Universitet.

Forhåbentlig vil han og gruppen finde en forklaring på, hvorfor nogle af os bliver overvægtige trods en indædt, livslang kamp med kalorierne, mens andre holder den slanke linje uden synderligt besvær.

»Min force er, at jeg kan bygge modeller til at forstå biologien bag gener og sygdomme. Det vil sige, jeg kan finde de biologiske mekanismer, som giver vægtændring,« siger den 34-årige forsker, der er ekspert i data-drevne analyser af biomedicinsk data.

Med et særligt analytisk værktøj, DEPICT, kan det sandsynliggøres, hvordan et bestemt gen har betydning for den måde kroppen fungerer på, fordi de regulerer cellernes biologi. Den avancerede statistiske analyse kombinerer big data - enorme datasæt og data om, hvordan gener omsættes til proteiner, men også hvordan forskellige proteiner regulerer hinanden. Data kan vise,, hvordan det påvirker f.eks. mus at mangle disse gener, og hvilke gener, som typisk samarbejder om reguleringen af bestemte biologiske egenskaber. Den enorme mængde oplysninger bearbejdes statistisk i DEPICT.

Små ændringer med store konsekvenser

Analysen af de valgte gener  munder ud i et forslag til, hvad der sker biokemisk i kroppen. Hvordan et gen samarbejder med andre gener, ændrer proteiner og kommunikationen mellem cellerne. På den måde kan man se, hvordan en lille ændring i et bestemt gen for eksempel øger risikoen for at komme til at lide af svær overvægt eller skizofreni. Altså, hvordan små ændringer i genet laver om i cellernes arbejdsgange og kommunikation og derved øger risikoen for sygdom.

»Jeg har tit hørt folk gøre grin med ekstremt overvægtige. Eller hørt folk spørge, hvorfor overvægtige ikke bare tager sig sammen. Men ud fra min forskning kan jeg se, at det ikke kun er et spørgsmål om miljøet – altså hvor meget mad vi får, eller hvor meget vi bevæger os. Der er noget arveligt, som gør nogle ekstremt overvægtige, mens andre ikke tager på,« siger Tune H. Pers. »Og det er drivkraften i min forskning. At jeg ønsker at hjælpe børn og voksne, og samtidig være med til at løse en af vor tids mest komplekse videnskabelige gåder,« siger han.

Desuden er det håbet, at forskning i de gener, som er fælles for skizofreni og fedme, kan gøre det nemmere at forstå, hvorfor patienter med skizofreni tager voldsomt på i vægt af deres medicin. Det vil på længere sigt kunne bane vejen for psykiatrisk medicin med færre bivirkninger.