Opgørelse for blodforgiftninger med MRSA 3. kvartal 2015

I tredje kvartal af 2015 blev der konstateret 9 nye tilfælde af blodforgiftninger forårsaget af MRSA, heraf var 1 med typen CC398.

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker, Statens Serum Institut, har opgjort antal af blodforgiftninger af MRSA, herunder MRSA af svinetypen CC398, for tredje kvartal af 2015.

I tredje kvartal af 2015 blev der konstateret 9 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf var 1 med typen CC398. Tre af de smittede personer døde indenfor 30 dage, ingen af dem var smittet med typen CC398.

Samlet er der i de første tre kvartaler af 2015 registreret 27 tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf 5 med typen CC398. Fem personer er døde indenfor 30 dage; ingen af dem var smittet med CC398.

Oversigt over MRSA i 2015 (første tre kvartaler)

  Al MRSA i 2015 Heraf CC398 i 2015
Smittet med MRSA 2174 815 
Blodforgiftning 27 5
Dødsfald (indenfor 30 dage) 0

Fordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald i 2015

MRSA type  Antal dødsfald
t008/CC8 1
t024/CC8 2
t127/CC1  1
t1028/CC80 1

 

Robert Leo Skov

Kontakt

Robert Leo Skov, Overlæge, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688348 @. rsk@ssi.dk Se profil