Statens Serum Institut gør mulighederne for bestilling af specialdiagnostik af eksotiske virus mere fleksibelt

De eksisterende eksotiske virus pakker opsplittes nu i separate analyser for henholdsvis PCR og serologi.

Eksotiske virus betegner virus som sjældent eller normalt ikke forekommer i Danmark, men kan ses fx. efter rejser. De eksotiske virus giver ofte en Influenza-lignende sygdom med led- og muskelsmerter (RVF, Chikungunya), hvoraf nogle kan give blødningsfeber med relativ høj mortalitet (Ebola, Marburg, Lassa, Dengue, CCHF, Hanta), andre virus igen giver overvejende encefalitis (VEE, TBE, Japansk Encefalitis, WNV, Sandfly Toscana virus). Det kan være vanskeligt at skelne klinisk, hvilke virus der er årsagen ved det hemoragiske syndrom og på samme måde ved encefalitissyndromet.

Statens Serum Institut tilbyder påvisning af sygdom med de eksotiske virus ved direkte påvisning af virus i blod (EDTA)/spinal ved PCR, og ved påvisning af specifikke antistoffer i blod (plasma). Hidtil har bestilling af de eksotiske analyser været samlet i en pakke, for at sikre den optimale tolkning af analyseresultaterne. Men på opfordring har vi nu valgt at adskille analyserne, så PCR og serologi kan bestilles enkeltvis.

Statens Serum Institut har undersøgelser for en lang liste af humanpatogene eksotiske virus og rådgiver gerne om analysevalg og tolkning af svar.

Afsnit for Virus Forskning og Udvikling (ViFU) Laboratoriet udfører forskning i virusgenetik og forskellige aspekter af virus infektioner herunder alle eksotiske virus. ViFU udvikler nye vacciner og ny diagnostik og er repræsenteret i det Europæiske diagnostiske laboratorienetværk ENIVD – European network for diagnostic of imported viral diseases siden 2001.

ViFU arbejder i øjeblikket på at færdiggøre en spændende ny analyse, hvor man ved et array-baseret assay kan påvise en eventuel tilstedeværelse af mere end 2000 forskellige vira ved undersøgelse af én prøve af relevant prøvemateriale.

Læs mere om analyserne af de eksotiske virus i Diagnostisk Håndbog:

Gul feber virus antistof (IgG, IgM)
Gul feber virus (RNA)
Chikungunya virus antistof (IgG, IgM)
Chikungunya-virus (RNA)
Lassa virus antistof (IgG, IgM)
Lassa virus (RNA) 
Marburg virus antistof (IgG, IgM)
Marburg virus (RNA) 
Hantavirus antistof (IgG, IgM)
Hantavirus (RNA) 
West Nile virus antistof (IgG, IgM)
West Nile-virus (RNA) 
Krim-Congo virus antistof (IgG, IgM)
Krim-Congo-virus (RNA) 
Ebola antistof (IgG, IgM)
Ebolavirus (RNA)
Japansk encephalitis virus antistof (IgG, IgM)
Jap. encefalitis-virus (RNA) 
Rift Valley virus antistof (IgG, IgM)
Rift Valley fever-virus (RNA)

Under oprettelse:
Venez. equin encef. virus (IgG, IgM)
Venez. equin encef. Virus (RNA)
Sandfly fever-virus (IgG, IgM)
Sandfly fever-virus (RNA)

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk Se profil