”Hoste generer - men antibiotika hjælper sjældent”

Det er budskabet i en ny kampagne, der fokuserer på, hvornår vi skal have antibiotika mod hoste, og hvornår vi ikke behøver det.

Plakat med teksten Der udskrives stadig for meget antibiotika i Danmark, og meget af det, der udskrives, er mod hoste, selvom dette kun sjældent hjælper.

Den 18. november er europæisk antibiotikadag. I Danmark bliver dagen markeret dels med en ny kampagne om kun at bruge antibiotika, når det er nødvendigt, dels med det årlige DANMAP-seminar.

Temaet for årets kampagne er hoste hos personer i den erhvervsaktive alder. I denne aldersgruppe vil mindre end hver 10. have behov for antibiotika ved luftvejsinfektioner med hoste.

Antibiotika er helt afgørende både for behandling af alvorlige infektioner, men er også en forudsætning for moderne hospitalsbehandling. Men brug af antibiotika medfører resistens. Forekomsten af resistente bakterier stiger voldsomt i disse år, hvilket også fremgår af flere indlæg på dagens DANMAP-seminar, som afholdes på Statens Serum Institut i samarbejde med DTU Fødevarer og Veterinærinstituttet.

”For at bremse udviklingen af resistens er det vigtigt, at antibiotika kun bruges, når det virkelig gør en forskel! Det er oftest ikke tilfældet ved luftvejsinfektioner med hoste hos ellers sunde og raske mennesker”
Overlæge Robert Skov, Statens Serum Institut

Bag kampagnen ”Hoste generer - men antibiotika hjælper sjældent” står Sundheds- og Ældreministeriet, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Danmarks Apotekerforening, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Se kampagnen på www.antibiotikaellerej.dk

Robert Leo Skov

Kontakt

Robert Leo Skov, Overlæge, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688348 @. rsk@ssi.dk Se profil