Statistik over nye lægemidler går nu 10 år tilbage

Statens Serum Instituts statistik over salget af nye lægemidler er opdateret med tal for 2. kvartal 2015 og er samtidig udvidet med 7 år, så den nu indeholder tal for de seneste 10 år.

Statens Serum Institut har netop opdateret statistikken over salget af nye lægemidler på eSundhed.dk.

Statistikken giver et overblik over, hvilke nye lægemidler, der er kommet på markedet og hvordan salget af de nye lægemidler udvikler sig fra måned til måned.

Før indeholdt statistikken data fra de seneste 3 år, men nu er den udvidet, så den indeholder data for de seneste 10 år. Statistikken er endvidere opdateret med tal til og med juni 2015.

Tallene om de nye lægemidler viser bl.a., at der inden for de sidste 10 år er kommet 180 nye lægemidler på markedet med en ny ATC-kode, som ingen af de gamle lægemidler har.

Hvis man alene ser på tallene for de seneste 2 år, er der kommet 32 nye lægemidler på markedet med nye ATC-koder. Heraf anvendes 9 lægemidler til diabetes (ATC gruppe A10) og 5 lægemidler, som anvendes til astma og/eller KOL (ATC gruppe R03). De resterende lægemidler er spredt ud over flere forskellige anvendelsesområder.

Få et overblik og træk data om nye lægemidler på eSundhed.dk

Læs mere om statistikken over nye lægemidler på ssi.dk


At lægemidlet har ny ATC-kode, er brugt som mål for, at det er et nyt lægemiddel og ikke blot en ny styrke, pakningsstørrelse eller producent af lægemidler, hvor der allerede findes andre pakninger med samme aktive indholdsstof. Du kan læse mere om, hvordan lægemidlerne er udvalgt i dokumentet ’Afgrænsning og definitioner’ på eSundhed.dk