Hver femte voksne lever med kronisk sygdom

20 pct. af danskerne over 18 år har mindst én af de hyppigste kroniske sygdomme. Heraf har 15 pct. flere sygdomme samtidig, viser nye analyser fra Statens Serum Institut.

Statens Serum Institut offentliggør i dag tre analyser om multisyge i Danmark, som er baseret på data fra de nationale sundhedsregistre.

Analyserne viser bl.a., at kroniske sygdomme er særligt udbredt blandt ældre. Således har 45 pct. af befolkningen over 85 år mindst en af følgende kroniske sygdomme: KOL, leddegigt, knogleskørhed, type 1 eller 2-diabetes, hjertesvigt og astma.

Derudover viser analyserne, at det typisk er den ældre del af befolkningen, der lider af flere kroniske sygdomme samtidigt, og således kan betegnes som multisyge. En fjerdedel af de kronisk syge over 75 år er multisyge, viser analysen.

Astma er den kroniske sygdom, der rammer flest, mens type 2-diabetes og KOL følger efter.

Læs mere om analyserne på ssi.dk

Aldersmæssige og geografiske forskelle

Type 1-diabetes og astma fylder mest blandt yngre personer. Otte ud af 10 voksne med type 1-diabetes og astma er mellem 18 og 64 år.

Flere af de øvrige kroniske sygdomme er livsstilsbetonet, og sygdomsmønstret gør, at disse kroniske sygdomme først optræder senere i livet.

Hjertesvigt og knogleskørhed er sygdomme, hvor ældre fylder mest. Knap hver 5. voksne med hjertesvigt er 85 år eller derover.

Der er geografiske forskelle på, hvor de multisyge bor. De multisyge danskere bor i højere grad på Vestsjælland, Sydsjælland samt København og Vestegnskommunerne, mens de i mindre grad bord nord for København, i Vestjylland og Nordjylland.

Store udgifter ved multisygdom

Kroniske sygdomme er forbundet med flere udgifter i det regionale sundhedsvæsen. Det skyldes dels, at personer med kroniske sygdomme, går oftere til læge, dels skyldes det, at antallet af indlæggelser stiger. I gennemsnit er den årlige merudgift i det regionale sundhedsvæsen på cirka 38.000 kroner for hver ekstra kronisk sygdom, en borger får.

Multisyge står ofte uden for arbejdsmarkedet

500.000 af de danskere, der lever med mindst en af de belyste kroniske sygdomme, er i den arbejdsdygtige alder. Heraf er 40.000 såkaldt multisyge.

Kun 30 pct. af disse multisyge mellem 18 og 64 år er i beskæftigelse, mens beskæftigelsen blandt dem med kun én kronisk sygdom er 65 pct. Til sammenligning er næsten 80 pct. af alle danskere i den arbejdsdygtige alder i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs analysen 'Borgere med multisygdom' (PDF)

Læs analysen 'Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet' (PDF)

Læs analysen 'Store udgifter forbundet med multisygdom' (PDF)