Forskel på behandlingstider for kræftpatienter med og uden andre alvorlige sygdomme

Kræftpatienter med andre alvorlige sygdomme end kræft behandles i mindre grad inden for de såkaldte standard-pakkeforløbstider end kræftpatienter uden andre sygdomme. Det gælder særligt patienter med flere andre sygdomme eller ”høj grad af komorbiditet”. Det viser en ny analyse fra Statens Serum Institut (SSI).

I 2013-2014 blev 77 pct. af kræftpatienter uden komorbiditet behandlet inden for standard-pakkeforløbstiden. Den tilsvarende andel for patienter med høj grad af komorbiditet var 70 pct., dvs. en forskel på 7 pct.point.

Særligt udtalt er denne forskel for patienter med lungekræft og tyk- og endetarmskræft, mens der derimod ikke er forskel for patienter med f.eks. brystkræft og modermærkekræft.

Der er i analysen korrigeret for andre forhold, der kan have betydning for behandlingstiden, bl.a. patientens alder, bopælsregion, og arbejdsmarkedstilknytning.

Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut monitorering af hvor stor andel af kræftpatienterne, der behandles inden for standard-pakkeforløbstiderne. Disse viser, at der er regionale forskelle, og den nye analyse viser nu, at denne forskel ikke kan forklares med, at der er regionale forskelle i komorbiditet og en række andre faktorer hos kræftpatienterne.

Komorbiditet er i analysen målt ved Charlson Komorbiditet Indeks, som er et internationalt anerkendt indeks, der ofte anvendes i videnskabelige studier af komorbiditet. Selve opgørelserne i analysen er baseret på Landspatientregisteret og Cancerregisteret.

Læs mere og se analysen på ssi.dk