Nyt overblik med nøgletal på sundhedsområdet

Statens Serum Institut offentliggør i dag en publikation med nye nøgletal på sundhedsområdet, som giver overblik over størrelsen af det regionale sundhedsvæsen.

Statens Serum Institut (SSI) arbejder på at imødekomme den stadig stigende efterspørgsel efter tal for sundhedsvæsnets aktiviteter og offentliggør løbende data, der kan synliggøre dette.

Som led i dette arbejde har SSI lavet en ny samlet publikation, der indeholder en række let tilgængelige nøgletal for sundhedsområdet og dermed kan give et hurtigt overblik over aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen.

Fakta om det regionale sundhedsvæsen

Publikationen ‘Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen’ er opgørelser over det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen, samt praksissektoren bestående af almen praksis, speciallægepraksis og øvrig praksis (undtaget tandlæger).

Denne første udgave af publikationen består af 58 tabeller, som viser antal patienter og kontakter i det regionale sundhedsvæsen, dvs. patienter, som har været behandlet på offentlige sygehuse samt patienter, der har modtaget offentlig betalt behandling på privathospitaler og/eller i praksissektoren.

Nøgletallene dækker perioden 2009-2014 og viser bl.a.:

  • Hvor mange danskere, der har været til lægen - og hvor mange gange
  • Hvor mange dage en patient i gennemsnit ligger på et sygehus
  • Hvor mange patienter, der har valgt at blive behandlet på et privat hospital

Læs mere og se de nye nøgletal på sundhedsområdet