Første tal fra monitorering af udredningsretten i psykiatrien

Statens Serum Institut har i dag offentliggjort de første tal fra monitorering af udredningsretten i det psykiatriske sygehusvæsen.

Udredningsretten for psykiatriske patienter (før 1. september 2015) indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for 60 dage efter henvisning, hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Fra 1. september er fristen 30 dage.

De første tal fra monitoreringen indeholder opgørelser for 1-2. kvt. 2015 af:

  • patienternes udredningsforløb, herunder udredning inden for 60 dage
  • udarbejdelse af udredningsplaner
  • andelen af patienter, som efter endt udredning har ret til udvidet frit sygehusvalg efter en måned eller to måneders ventetid

Det skal understreges, at tallene skal fortolkes med varsomhed, da de bygger på en ny moniteringsmodel samt registreringspraksis i regionerne, som fortsat er under indfasning.

Se opgørelserne på eSundhed.dk