Monitorering af pakkeforløb for hjertesygdom 2. kvartal 2015 er blevet opdateret

I dag offentliggør Statens Serum Institut data for monitorering af tre pakkeforløb for hjertesygdom for 2. kvartal af 2015. Det er syvende gang, der offentliggøres kvartalsdata.

Antallet af forløb registreret i pakkeforløb er faldet lidt siden sidste kvartal med 5.243 forløb i 2. kvartal 2015. Modellen skal anvendes til at følge op på, hvordan det går med at efterleve de angivne standardforløbstider, der er defineret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og lægefaglige repræsentanter.

Antallet af forløb, der gennemføres inden for angivne standardforløbstider, er nogenlunde på samme niveau over perioden. Den nedre kvartil er på samme niveau som i 4. kvartal 2014 men er faldet lidt siden sidste kvartal. Den nedre kvartil afgrænser den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb gennemført inden for angivne standardforløbstider. Nedre kvartil er steget fra 27 procent i 3. kvartal 2013 til 48 procent i 1. kvartal 2015 med et mindre fald til 41 procent i 4.kvartal 2014 og 2. kvartal 2015.

Tabel: Nedre kvartil af andele forløb på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for standardforløbstiden, fordelt på kvartaler, pct. Foregående kvartaler baseres på stationære data.

Kvartal Nedre kvartil, pct. Antal registrerede forløb
3. kvartal 2013 27 4.588
4. kvartal 2013 39 5.963
1. kvartal 2014 36 5.729
2. kvartal 2014 42 5.638
3. kvartal 2014 44 5.598
4. kvartal 2014 41 6.238
1. kvartal 2015 48 5.566
2. kvartal 2015 41 5.243

Kilde: Landpatientregisteret per 10. august 2015.
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. I beregningen anvendes data for hele landet for følgende opgørelser SF4, HF4, UF1A og UF3. Stationære data: data opgjort i forbindelse med første offentliggørelse, der ikke er blevet opdateret siden.

Det er ikke alle, der indgår i et pakkeforløb for hjertesygdom, der viser sig at have en hjertesygdom. Men det kan være vigtigt for den enkelte patient at få afkræftet mistanken inden for kort tid, ligesom det er vigtigt at få stillet en eventuel diagnose om hjertesygdom og begynde behandling hurtigst muligt.

En stor del af patienter med hjertesygdomme får medicinsk behandling. Monitoreringen viser, at 1.031 patienter har fået foretaget en operativ behandling i pakkeforløb for hjerteområdet i 2. kvartal 2015, hvilket er på samme niveau siden 2. kvartal 2014.

Se data for monitoreringen på eSundhed.dk

Da det stadig er en ny monitoreringsmodel, skal dataopgørelserne tolkes med en vis forsigtighed. Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan der også læses mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.

Se Sundhedsstyrelsens kommentar til monitoreringen på sum.dk