Nye tal fra monitorering af barselsperioden

Statens Serum Institut har i dag offentliggjort nye tal fra monitorering af barselsperioden.

For at understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for barselsplejen, foretager Statens Serum Institut løbende monitoreringer af barselsperioden, som følger, hvor længe nyfødte børn er indlagt i forbindelse med fødslen og hvor mange nyfødte, der bliver indlagt igen efter udskrivning fra sygehuset.

De nye tal fra monitoreringen indeholder opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlagte nyfødte fordelt på:

  • hvert af årene 2007 - 1. halvår 2015
  • bopælsregion
  • nyfødte af hhv. første- og flergangsfødende mødre

Læs mere og se tal fra monitoreringen af barselsperioden