Nye tal for salget af lægemidler fra apotek - 2. kvartal 2015

Statens Serum Instituts kvartalsvise opgørelse over apoteksforbeholdte lægemidler er nu tilgængelig med tal for forbruget i 2. kvartal 2015.

Statens Serum Institut følger løbende forbruget af lægemidler og nu er tallene for lægemidler solgt på apotek i 2. kvartal 2015 tilgængelige på eSundhed.dk.

Træk tal for kvartalets medicinsalg på eSundhed.dk

Samtidig offentliggøres det opgjorte kvartals 'MedicinForbrug - Overblik', som giver et overblik over de 10 lægemiddelgrupper, der har haft størst ændring i omsætning eller forbrug i 2. kvartal 2015 i forhold til året før.

Læs mere og se det aktuelle 'MedicinForbrug - Overblik'

Antipsykotiske midler har størst ændring i omsætning

'MedicinForbrug - Overblik: 2. kvartal 2015' viser bl.a., at det i dette kvartal er antipsykotiske midler, der ligger nr. 1 på listen over lægemidler med størst ændring i omsætning. Den samlede omsætning af de antipsykotiske midler er faldet med knap 29 mio. kr. i forhold til 2. kvartal 2014. Selvom omsætningen er faldet med 25 %, er antallet af brugere stort set konstant og har ligget meget stabilt i en længere årrække.

MedicinForbrug - Overblik: 2. kvartal 2015’ omhandler også:

  • Antipsykotiske midler
  • Midler mod blodpropper
  • Inhalatorer med formoterol og budesonid (astma og KOL)
  • Midler til sænkning af blodsukker, ekskl. insuliner (diabetes)
  • Andre midler til obstruktive luftvejssygdomme til inhalation (astma og KOL)
  • Atorvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Pantoprazol (mavesår)
  • Gestoden og ethinylestradiol (3. generations p-piller)
  • Clopidogrel (blodfortyndende)
  • Norgestimat og ethinylestradiol (2. generations p-piller)

Læs 'MedicinForbrug - Overblik: 2. kvartal 2015' (PDF)


Håndkøbslægemidler der også må sælges uden for apotek er ikke med i tallene.