Husdyr-MRSA smitter fra stald til lokalområdet

Smitte af husdyr-MRSA til mennesker uden kontakt med svin sker først og fremmest i lokalområdet, viser nye forskningsresultater.

Antallet af smittede med husdyr-MRSA (også kaldet MRSA CC398) er steget kraftigt, siden man for første gang så bakterien i Danmark i 2004. Det samme gælder antallet af smittede, der får infektioner med bakterien.

Nu viser en ny undersøgelse, der har nærstuderet alle tilfælde af infektioner med husdyr MRSA i Danmark til og med 2011, at cirka en tredjedel af de mennesker, der får infektioner med husdyr-MRSA, ikke  har direkte eller indirekte kontakt til svin. Undersøgelsen viser samtidig, at disse patienter i langt de fleste tilfælde bor i lokalområder med svineproduktion. Undersøgelsen er netop offentliggjort i tidsskriftet Eurosurveillance.

Stigning både med og uden kontakt til svin

Siden 1988 har Statens Serum Institut modtaget prøver fra alle personer, der har fået konstateret MRSA i Danmark.  Herved har forskerne kunnet finde frem til prøver fra 416 mennesker med husdyr-MRSA i perioden fra 2004 til 2011, hvoraf 148 havde infektion.

Samlet set steg forekomsten af husdyr-MRSA med  66% om året i studieperioden. Stigningen var lige stor blandt personer med kontakt til husdyr som hos dem uden kontakt.

”Vores resultater viser, at smitte med husdyr-MRSA til personer uden kontakt til husdyr først og fremmest sker i lokalområder med svineproduktion, siger artiklens førsteforfatter Jesper Larsen fra Statens Serum Institut og fortsætter:

”Det forhold, at infektioner hos både personer med og uden kontakt med svin stiger med samme hastighed, tyder klart på, at smitten først og fremmest sker ved udslip fra staldende fremfor ved person-til-person  spredning i samfundet”

Undersøgelsen viste imidlertid også, at på trods af smittespredningen fra staldene så udgjorde husdyr-MRSA kun en begrænset andel af det samlede antal MRSA-infektioner i langt de fleste af de områder, hvor der er svineproduktion.

I Region Hovedstaden, som udgør 30 kommuner med mere end 1,6 millioner indbyggere, blev der kun fundet to tilfælde af infektion med husdyr-MRSA i 2011.

”Dette underbygger, at kød ikke er en væsentlig risikofaktor for husdyr-MRSA” siger Robert Skov, overlæge på Statens Serum Institut

Læs den videnskabelige artikel i Eurosurveillance:
METICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS CC398 IS AN INCREASING CAUSE OF DISEASE IN PEOPLE WITH NO LIVESTOCK CONTACT IN DENMARK, 1999 TO 2011