Nye analyser til brug for udredning af årsager til fedme og overvægt

SSI tilbyder nu analyser af niveauet af de to fedtvævshormoner leptin og adiponektin. Analyserne, der primært har forskningsmæssig interesse, kan blandt andet bruges ved forskning i sammenhæng med og eventuel forebyggelse af forskellige følgesygdomme hos overvægtige.

Forskellige former for "livsstilssygdomme", som hænger sammen med overvægt, højt blodtryk, forhøjet kolesterolniveau i blodet og nedsat følsomhed for insulin er i kraftig stigning i den vestlige verden. Der er sammenhæng mellem overvægt og risiko for alvorlige neurologiske sygdomme, hjerte-karsygdomme, problemer i forbindelse med graviditet og fødsel, samt hormonelle lidelser. Dette understreger vigtigheden af at identificere markører, der kan medvirke ved en vurdering af risiko for sådanne alvorlige følgetilstande hos overvægtige patienter.

De seneste par årtier har revolutioneret vores opfattelse af funktionen af fedtvæv. Fra at have været opfattet som et passivt opbevaringsorgan, opfattes fedtvævet nu som et særdeles aktivt endokrint (hormonproducerende) organ. I fedtvævet dannes en række hormoner af betydning for metabolisk regulering og interaktion imellem metabolisk status og immunsystemet, CNS og det reproduktive system.

SSI tilbyder nu analyser til bestemmelse af serum koncentrationerne af to fedtvævshormoner; leptin, og adiponektin. Desuden tilbydes en analyse af niveauet af leptin receptor. Analyserne må på nuværende tidspunkt karakteriseres som værende primært af forskningsmæssig interesse. Forskningen i fedtvævshormoner er et af de områder som SSI fokuserer på med henblik på metodeudvikling, på nye sygdomsmarkører og på sygdomsforståelse. Det er intentionen med tiden at udvide repertoiret af adipokin analyser for dermed at være med til at forebygge de alvorlige følgesygdomme.

Fedtvævshormonet Leptin, der syntetiseres af fedtceller, er direkte involveret i reguleringen af mæthedsfornemmelse, og serum koncentrationen stiger med BMI. Mangel på leptin kan ses ved sjældne arvelige former for overvægt. I serum findes også en opløselig form af den ellers membran-bundne leptin receptor. Denne receptor menes at interagere med leptin og er i visse tilfælde vist at modulere leptins biologiske funktion. Høje koncentrationer af leptin er associeret med visse manifestationer af metabolisk syndrom.

Et andet fedtvævshormon, adiponektin, udviser et fald i serum koncentration med stigende BMI og patienter med høje værdier er fundet at have en mindre risiko for at udvikle kardiovaskulære komplikationer til overvægt. Forholdet imellem serum koncentrationen af adiponektin og leptin er, bl.a. hos type 2 diabetes patienter, i mindre materialer, vist at være et surrogat for insulin sensitivitet. Den kliniske anvendelighed af fedtvævshormoner, genstand for en betydelig interesse inden for en lang række sygdomme. Dette afspejler hormonernes mange effekter og interaktioner, men gør det også vanskeligt at definere præcise indikationsområder.

Relevante artikler

  • Lausten-Thomsen U, Christiansen M, Fonvig CE, Trier C, Pedersen O, Hansen T, Holm JC. Clin Chim Acta. 2015 Jul 10;450:11-14. Reference values for serum total adiponectin in healthy non-obese children and adolescents. 
  • Lausten-Thomsen U, Christiansen M, Hedley PL, Holm JC, Schmiegelow K. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 Jul 18. Adipokines in umbilical cord blood from children born large for gestational age.
  • Hedley P, Pihl K, Krebs L, Larsen T, Christiansen M. Reprod Biomed Online. 2009 Jun;18(6):832-7. Leptin in first trimester pregnancy serum: no reduction associated with small-for-gestational-age infants.
  • Svendsen PF, Christiansen M, Hedley PL, Nilas L, Pedersen SB, Madsbad S. Fertil Steril. 2012 Jul;98(1):235-41. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.03.056. Epub 2012 May 16. Adipose expression of adipocytokines in women with polycystic ovary syndrome.