65 millioner kroner til forskning i sygdomme fra skovflåter

Et skandinavisk forskningsprojekt har fået EU-penge til over de næste tre år at skaffe mere og detaljeret viden om flåtbårne sygdomme. Projektet skal arbejde med at styrke forebyggelse, diagnostik og behandling af en række forskellige infektioner.

Bid fra skovflåter er hvert år skyld i, at mindst 20.000 mennesker i Skandinavien bliver ramt af infektioner.

Nu skal et stort fælles skandinavisk forskningsprojekt kaldet ScandTick Innovation se nærmere på, hvad det er for bakterier, virus og parasitter, de skandinaviske flåter bærer rundt på, og i hvilket omfang, de gør mennesker syge.

I Danmark er det Borrelia, som er en bakterieinfektion, flest kender og flest smittes med. Men skovflåter kan overføre en række andre bakterier og vira, som fx kan medføre infektioner med navne som TBE, Anaplasma, Babesia, Bartonella, Rickettsia m.fl.

Målet med ScandTick Innovation er at reduceret antallet af flåtbårne infektioner hos både mennesker og dyr i regionen ved at:

  1. Forebygge smitte gennem forbedret information om risikoreducerende foranstaltninger samt udvikling af nye og forbedrede vacciner.
  2. Sikre en hurtig og tilgængelig forbedret diagnosticering af flåtbårne infektioner hos mennesker og dyr.
  3. Udvikle forbedrede behandlingsmuligheder.

Blodprøver fra mennesker bliver undersøgt på SSI

Statens Serum Instituts bidrag til forskningsprojektet vil bestå i at undersøge blodprøver fra mennesker og samle kliniske oplysninger i samarbejde med klinisk mikrobiologisk afdeling i Slagelse (Region Sjælland). Projektet vil danne basis for at udvikle epidemiologisk overvågning af flåtbårne infektioner i Norden.

Der vil blive udviklet epidemiologisk overvågning af flåtbårne infektioner.

”Vi har forsket i diagnostik af flåtbårne sygdomme i mange år, og det her er en rigtig spændende mulighed for at bidrage til mere viden om udbredelsen af de forskellige infektioner i hele Skandinavien”, siger Fagchef Karen Angeliki Krogfelt, Statens Serum Institut.

ScandTick projektet løber i tre år fra september 2015. Ud over Statens Serum Institut er parterne:

Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings Län, Sørlandet Sykehus Helseforetak, Region Skåne, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Örebro Universitet, DTU, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder og Norges Miljø- och biovitenskapelige universitet.

Projektet har fået 33 millioner danske kroner i støtte fra EU via Interreg IV ØKS-programmet. Resten af pengene er nationale herunder medfinansiering fra de berørte institutioner. Statens Serum Instituts andel i disse midler er 5 millioner kroner.