Deltag og få indflydelse på ny version af WHO’s sygdomsklassifikation ICD

Til orientering er det fortsat muligt at præge indholdet i den kommende ICD-11.

Bestyrelsen for Nordisk Klassifikationscenter ønsker at meddele, at man fortsat i praksis kan være med til at påvirke indholdet i den kommende ICD-11, ved at bidrage med input.  Opfordringen er primært møntet på fagpersoner med praktisk erfaring med sygdomsregistrering.

Verdenssundhedsorganisationen World Health Organisation (WHO) har siden 2007 arbejdet på en ny version af sygdomsklassifikationen ”International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems” (ICD), som på dansk har betegnelsen ”Klassifikation af sygdomme”. Aktuelt anvender man den 10. reviderede ICD-10 ved patientregistrering i Danmark. Den nye version har arbejdstitlen ICD-11.
Versionen ICD-11 Beta Draft har fra sommeren 2015 været offentlig tilgængelig for interesserede på WHO’s hjemmeside, og en høringsfase er fortsat i gang. Derfor har man på nuværende tidspunkt mulighed for at deltage i revisionsprocessen.

Eksempelvis kan du ved at deltage:

  • Komme med kommentarer
  • Indsende forslag til ændringer i ICD kategorier

ICD er en international standard for registrering af årsager til sygdom og død. Morbiditets- og mortalitetsstatistik er centrale elementer, men klassifikationen anvendes i høj grad også inden for klinisk arbejde, forskning og til ressourceallokering.

Det har oprindeligt været planen at implementeringen af ICD-11 skulle påbegyndes i 2015, men tidsrammen er udskudt, således at man nu regner med at ICD-11 skal være klar til klinisk afprøvning (field testing) i oktober 2016. Efter field testing i 2016-2017 skal ICD-11 vedtages på World Health Assembly (WHA), formentlig i foråret 2018.  

WHO gennemfører revisionen med hjælp fra en styregruppe: Revision Steering Group (RSG) og en række rådgivende grupper inden for forskellige lægefaglige specialer, de såkaldte Topic Advisory Groups (TAG’s).
Resultatet af arbejdet er offentliggjort på WHO’s hjemmeside. (Se link til højre.)