Spytprøver fungerer godt ved screening for tuberkulose blandt udsatte i Danmark

Ophostet sekret fra lungerne, populært kaldet spytprøver, er et godt alternativ til røntgen ved screening for tuberkulose blandt bl.a. hjemløse og misbrugere. Det viser resultaterne af et screeningsprojekt, hvor mindst en femtedel af de fundne tuberkulosetilfælde ville være blevet overset ved røntgenundersøgelse alene.

Der anmeldes årligt mellem 300 og 400 tilfælde af tuberkulose i Danmark. Mens tuberkulose for de fleste danskere hører til i familiefortællinger fra gamle dage, så er det desværre en af hverdagens reelle sundhedstrusler i særlige, udsatte miljøer herhjemme. WHO anbefaler screening for tuberkulose i særligt udsatte grupper – også i lande med lav forekomst af sygdommen. Traditionelt screenes ved brug af mobile røntgenapparater, som hurtigt kan vise, om personens lunger viser tegn på sygdommen. Men nu viser resultatet af et dansk forsøg, at fremdyrkning af bakterierne i sekret fra lunger er et godt og måske endda bedre alternativ:

Spytprøver fandt flere positive end røntgen

”Vi fandt flere tuberkulosetilfælde ved dyrkning af spytprøverne, end ved røntgenundersøgelse alene. Faktisk viste røntgenbillederne fra mindst en femtedel af de patienter, vi fandt positive ved dyrkning, ingen tegn på sygdommen. Og selv om man ikke kunne give den screenede resultatet af dyrkningen på stedet, så blev alle screenede personer opsporet igen og sat i behandling”, fortæller overlæge Troels Lillebæk, Statens Serum Institut. Han er afdelingschef for Nationalt Referencelaboratorium for TB & Mykobakterier, som analyserede alle spytprøver i undersøgelsen.

Det var personale fra Lungemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital, der stod for at tage prøver samt opspore og behandle de positive patienter i screeningsforsøget. Det omfattede besøg 11 steder i København, hvor hjemløse, misbrugere og andre socialt marginaliserede og udsatte personer mødes. Der var blevet annonceret om besøgene af screeningspersonalet i forvejen, og alle steder blev besøgt syv gange i perioden fra september 2012 til juni 2014.

36 sat i behandling for tuberkulose

I alt blev 1.075 mennesker screenet, og der blev fundet ikke mindre end 36 tilfælde af tuberkulose. Alle 36 blev sat i behandling, og 30 af dem blev raske. En er fortsat i behandling, 4 afbrød behandlingen og en døde.

Spytprøverne, der alle blev dyrket i laboratoriet, blev også undersøgt med mikroskopi og, til dels, såkaldt PCR-undersøgelse, som kan give et hurtigere svar end dyrkningen. Af de 36 patienter, var 35 positive ved dyrkning, mens lidt over halvdelen af de undersøgte var PCR-positive og kun 7 mikroskopi positive. For 28 patienter viste røntgenbillederne, at de havde tuberkulose.

”Det er tydeligt, at dyrkning af spytprøver identificerer flere patienter end røntgen, PCR og mikroskopi, når man ønsker at påvise tuberkulose, formentlig da sygdommen opdages tidligere i forløbet, hvor der er færre bakterier til stede i kroppen. Det er meget vigtigt, for jo tidligere en tuberkulosepatient opdages og kommer i behandling, jo mindre smittespredning til andre, og jo færre komplikationer og bedre behandlingseffekt for den enkelte”, siger Troels Lillebæk.

Undersøgelsen er lavet af Gentofte Hospital i samarbejde med Statens Serum Institut og er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Thorax.

Læs artiklen i Thorax: Screening for TB by sputum culture in high-risk groups in Copenhagen, Denmark: a novel and promising approach