Opgørelse for blodforgiftninger med MRSA 2. kvartal 2015

I andet kvartal af 2015 blev der konstateret 7 nye tilfælde af blodforgiftninger forårsaget af MRSA, heraf var 1 med typen CC398.

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker, Statens Serum Institut, har opgjort antal af blodforgiftninger af MRSA, herunder MRSA af svinetypen CC398, for andet kvartal af 2015.

I andet kvartal af 2015 blev der konstateret 7 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf var 1 med typen CC398. Ingen af de smittede personer døde indenfor 30 dage.

Samlet er der i det første halvår af 2015 registreret 18 tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf 4 med typen CC398. To personer er døde indenfor 30 dage; ingen af dem var smittet med CC398.

Oversigt over MRSA i 2015 (første halvår)

  Al MRSA i 2015  Heraf CC398 i 2015 
Smittet med MRSA   1332  550
Blodforgiftning   18  4
Dødsfald (indenfor 30 dage)   2  0

Fordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald i 2015

MRSA type  Antal dødsfald
t008/CC8 1
t024/CC8 1
Robert Leo Skov

Kontakt

Robert Leo Skov, Overlæge, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688348 @. rsk@ssi.dk Se profil