Aggressiv variant af Klebsiella pneumoniae karakteriseret ved helgenomsekventering

En aggressiv variant af bakterien Klebsiella pneumoniae kan forårsage alvorlige infektioner. Et nyt studie viser ved helgenomsekventering, at denne bakterieklon har erhvervet gener, der gør den bedre til at inficere mennesker og modstå immunforsvaret.

Klebsiella pneumoniae betragtes normalt som en opportunistisk patogen, dvs. en bakterie, der især forårsager sygdomme hos svækkede personer med nedsat immunforsvar. Oftest ses infektioner af urinvejene, hvorfra bakterien undertiden kan spredes til blodbanen. De seneste årtier er der imidlertid set talrige tilfælde af alvorlige K. pneumoniae-infektioner hos i øvrigt raske personer i form af leverabscesser, som er en slags bylder i leveren, som skyldes bakterier. Disse infektioner ses især i Sydøstasien, primært Taiwan, men de seneste år er et stigende antal tilfælde af disse infektioner også påvist i den vestlige verden.

De særlige K. pneumoniae-bakterier, der forårsager leverabscesser, betegnes som hypervirulente og antages at have fået specifikke egenskaber, der har medført, at bakterierne er mere aggressive end almindelige typer af K. pneumoniae.

Samme klon over hele verden

I et nyt studie offentliggjort i det internationale videnskabelige tidsskrift mBio har forskere fra Statens Serum Institut i samarbejde med en amerikansk institution, Translational Genomics Research Institute (TGen), undersøgt, hvorledes hypervirulente K. pneumoniae adskiller sig fra almindelige K. pneumoniae isolater. I forskningsprojektet blev arvemassen for hypervirulente K. pneumoniae isolater fra forskellige verdensdele kortlag ved helgenomsekventering og sammenlignet med arvemassen fra almindelige K. pneumoniae isolater.

Undersøgelsen viste, at langt størstedelen af de hypervirulente isolater tilhørte den samme specifikke klon betegnet CC23. Denne klon har erhvervet gener, der bl.a. fremmer bakteriens evne til at inficere og modstå værtens immunsystem. Ved sammenligning af isolater fra forskellige verdensdele kunne det desuden påvises, at det er den samme klon, der forårsager størstedelen af leverabscesser i Afrika, Asien, Europa og USA.

Mere viden om hvordan nye varianter opstår

Studiet har givet ny viden omkring den genetiske baggrund for, hvordan nye og mere aggressive varianter af bakterier kan opstå og muliggør udvikling af nye redskaber til påvisning af den hypervirulente K. pneumoniae CC23 klon.

Læs den videnskabelige artikel i mBio: Mapping the evolution of hypervirulent Klebsiella pneumoniae