SSI udvider analysepakken for luftvejsvirus (Rekvireringsnr. 680) med Coronavirus HKU 1

Diagnostikken af luftvejsvirus bliver dermed endnu mere specifik, da studier viser at ca. 2% af de modtagne prøver indeholder Coronavirus, heraf 0,5-1% med Coronavirus HKU 1.

Humane coronavirus (CoV), som er opkaldt efter de krone-lignende pigge, der findes på virus overflade, blev først opdaget i midten af 1960'erne. Der findes nu seks forskellige CoV, som kan inficere mennesker, dels de almindelige CoV som består af 229E, NL63, OC43, og senest HKU1, samt Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS)-CoV og Middle East Respiratory Syndrom (MERS)-CoV.

SARS-CoV, der forårsager svær akut respiratorisk syndrom, blev påvist i Kina i november 2002, medførte et verdensudbrud med ca. 8000 tilfælde, herunder ca. 800 dødsfald i perioden 2002-2003. Siden 2004 har der ikke været rapporteret flere tilfælde af SARS-CoV infektion.

MERS-CoV, forårsager alvorlig akut respiratorisk syndrom med en høj dødelighed, især hos indlagte patienter som er svækket af anden sygdom. Personer med kroniske sygdomme (dvs. hjerte-, lunge- eller nyresygdom), diabetes, immundefekt og cancer har større risiko for et alvorligt forløb med CoV. Der er siden 2012 konstateret et udbrud med mere en tusind tilfælde af MERS-CoV infektion , blandt personer der bor eller efter har haft forudgående ophold på Den arabiske Halvø. For nylig (2015) er der konstateret et stort udbrud af MERS-CoV i Sydkorea . Mange CoV inficerer også naturligt dyr, herunder flagermus. MERS-CoV inficerer mennesker og dyr, herunder kameler (dromedarer) og flagermus, som kan være potentielle smittekilder.

De almindelige CoV er virus, som de fleste mennesker vil blive smittet med en eller flere gange i løbet deres livstid. Småbørn får ofte almindelig CoV infektion. Human coronavirus HKU1 er som de andre almindelige CoV (229E, NL63 og OC43) årsag til forkølelse og mild til moderat øvre luftvejsinfektioner. I sjældne tilfælde kan de almindelige CoV herunder Co-HKU1 dog også være årsag til nedre luftvejsinfektioner, som lungebetændelse, bronkitis og alvorlig akut svær respiratorisk syndrom. Infektion med CoV kan også være årsag til diarré og opkastning. Det er endnu ikke bekræftet om CoV-HKU1 også er årsag til diarré og opkastning.

Coronavirus HKU1 findes globalt udbredt, som de andre CoV (229E, NL63, OC43) infektioner. Årstidsforekomst efterår/vinter er beskrevet for CoV-HKU1, dog kan infektionen pådrages hele året, som de andre almindelige CoV.

Behandling er symptomatisk, da der ikke findes specifik behandling af sygdomme forårsaget af humane CoV.

Smitte sker hovedsageligt ved direkte kontakt eller ved dråbespredning ved nys og/eller hoste. Der er fundet CoV i afføring, og smitte fra afføring er derfor mulig. God håndhygiejne er væsentlig for at hindre spredning af smitte.

Det er relevant at anvende analysen i udredningen af komplicerede luftvejsinfektioner herunder lungebetændelse, og akut respiratorisk syndrom. Diagnostik af ukomplicerede øvre luftvejsinfektioner eller mild til moderat bronkitis kræver normalt ikke laboratoriediagnostik, idet fundet normalt ikke ville have en behandlingsmæssig konsekvens.

Luftvejsprøver fra de nedre luftveje herunder trachealsekret, bronkoalveolær lavage, ekspektorat er at fortrække frem for nasopharynx sekret, eller næsesekret/podning, svælgsekret, tonsilpodninger.
 
Generelt indeholder analysepakken for luftvejsvirus alle de analyser, der er relevante at overveje for hyppigt forekommende luftvejsdiagnostik. Bestiller rekvirenten 2 af de analyser, der indgår i pakken vil SSI automatisk køre alle analyserne, da det prismæssigt bedst kan betale sig.

Referencer (Gaunt et al JCM 2010, Esper EID 2006, Lau et al JCM 2006, CDC)

Rekvirering

Undersøgelsen ”Luftvejsvirus, pakke (influenza- (A, B), RSV (A, B), metapneumo-, parainfluenza- type 1, 2, 3, adeno-, corona- OC43, 229E, NL63, HKU1, rhinovirus, enterovirus, parechovirus) (PCR)” rekvireres via WebReq (i modulet Klinisk Kemi) eller på blanket nr. 2 ”Virus” (blå kant) ved afkrydsning af rekvireringsnummer (R-nr.) 680. Pris 1908 kr.

Som enkeltanalyse kan Human Coronavirus HKU1 (RNA) rekvireres på blanket nr. 2 "Virus for sygehuse” (blå kant) ved afkrydsning af rekvireringsnummer (R-nr.) 2045. Pris 1284 kr.

For yderligere information henvises til Diagnostisk Håndbog.

Kontakt

Mikrobiologisk Diagnostik & Virologi (MDV)
Virus PCR Laboratoriet
Tlf.: 3268 3470
afdMDV@ssi.dk