Kommunale og regionale forskelle i alkoholrelateret sygehuskontakt og alkoholbehandling

Borgerne i Region Hovedstaden har flest alkoholrelaterede kontakter til sygehuse i forhold til borgere i de øvrige regioner. Det viser rapporten 'Alkoholstatistik 2015 - Kommunale og regionale data', som bliver offentliggjort i dag af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Alkoholstatistikken er udarbejdet ved brug af data fra Statens Serum Instituts sundhedsregistre og enkelte andre registre. Rapporten giver et overblik over sygelighed, dødelighed, behandling for alkoholproblemer, udgifter til kontakt til sygehus samt antallet af børn, der lever med en forælder med alkoholproblemer.

Region Hovedstaden skiller sig ud fra de øvrige regioner på en række af de punkter, rapporten omhandler, bl.a. ved at have den højeste andel af borgere med alkoholrelateret kontakt til sygehus og den højeste andel af alkoholrelateret dødelighed.

Ser man fx på alkoholrelaterede sygehuskontakter pr. 1000 indbyggere, er der i Region Hovedstaden 43 kontakter, mens de øvrige regioner højst har 25 kontakter.

Figur 1: Antal alkoholrelaterede sygehuskontakter pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på regioner, 2013

Antal alkoholrelaterede sygehuskontakter pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på regioner, 2013 

Statistikken viser også, at der er tydelige forskelle mellem de enkelte kommuner.

Figur 2. Antal alkoholrelaterede sygehuskontakter pr. 1.000 indbyggere, fordelt på kommuner, 2013

Antal alkoholrelaterede sygehuskontakter pr. 1.000 indbyggere, fordelt på kommuner, 2013

Formålet med alkoholstatistikken er at give kommuner og regioner en status på området, som de kan bruge i deres planlægning af arbejdet med forebyggelse, behandling og rehabilitering på alkoholområdet. Det er første gang, statistikken udarbejdes, men det er planen, at den skal udkomme hvert andet år.

Forskelle i alkoholbehandling

Rapporten ser også på, hvor mange personer, der er i behandling for deres alkoholproblemer, og om de får medicinsk behandling og/eller offentlig finansieret alkoholbehandling. Her ses det, at andelen af borgere i medicinsk alkoholbehandling er nogenlunde ligeligt fordelt i de fem regioner med flest i Region Nordjylland og færrest i Region Hovedstaden. Ser man på offentligt finansieret alkoholbehandling er det lige omvendt. Her er der i Region Nordjylland kun 1,5 personer pr. 1.000 indbyggere i offentlig finansieret alkoholbehandling, mens der i de øvrige fire regioner er mere end dobbelt så mange pr. 1.000 indbyggere.

Børn og unge med forældre med alkoholproblemer

Når det gælder børn og unge under 18 år, der har en forælder med alkoholproblemer, viser rapporten også forskelle både regionerne imellem og kommunerne imellem. Ser man på regionerne, er den højeste andel i Region Sjælland, hvor 6,5 ud af 1.000 børn har en forælder, der havde alkoholrelateret sygehuskontakt i 2013, den laveste andel var i Region Midtjylland med 4,8 ud af 1.000 børn.

Læs rapporten 'Alkoholstatistik 2015 - Kommunale og regionale data' (PDF)

Læs mere om rapporten og SSI's øvrige rapporter om alkohol