Ny rapport viser sammenhængen i sundhedsindsatsen

En ny og netop offentliggjort rapport følger op på indikatorerne til monitorering af sundhedsaftalerne og har fokus på bl.a. den patientrettede forebyggelse, herunder forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser.

Regionernes og kommunernes nye sundhedsaftaler gælder for perioden 2015-2018. Sundhedsaftalerne har til formål at bidrage til samarbejde og koordination af indsatsen mellem regioner, kommuner og almen praksis i de tværgående patientforløb.

Sammenhæng i sundhedsindsatsen er ligeledes et gennemgående mål i både økonomiaftalerne mellem regeringen, Danske Regioner og KL i 2014 og 2015 og i regeringens sundhedsstrategi 'Jo før, jo bedre' fra 2014.

Ny rapport om sammenhængende sundhedsindsats

Den netop offentliggjorte rapport 'Sammenhængende sundhedsindsats i sundhedsvæsenet - Synlige resultater 2015' følger op på den sammenhængende sundhedsindsats i forhold til sundhedsaftalerne og økonomiaftalerne.

Derudover følger rapporten op på målene i sundhedsstrategien vedrørende udviklingen i akutte indlæggelser og genindlæggelsesfrekvensen for voksne med KOL og type-2 diabetes.

Rapporten er blevet til i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danske Regioner og KL.

Læs mere og find rapporten på sum.dk