Nye målepunkter for brug af tvang i psykiatrien

I dag offentliggøres de første data fra en ny monitoreringsmodel, der skal overvåge brugen af tvang i psykiatrien. Modellen er udviklet og varetages af Statens Serum Institut.

Sundhedsministeren og Danske Regioner blev i 2014 enige om, at brugen af tvang i psykiatrien skal halveres. For at kunne måle, om dette sker, har Statens Serum Institut i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af anvendelsen af tvang.

Monitoreringen varetages af Statens Serum Institut og data offentliggøres halvårligt. Ved offentliggørelsen af data kommenterer Sundhedsstyrelsen på de udvalgte monitoreringsdata. Udviklingen følges og drøftes i Task Force for Psykiatriområdet, der fungerer som et nationalt forum, der skal understøtte videndeling og spredning af bedste praksis på området.  

Målsætninger om at reducere brugen af trang gælder både andelen af personer, der tvangsfikseres, som ønskes halveres i 2020 og et generelt fald i anvendelsen af andre former for tvang. Der ikke er fastsat årlige mål for nedbringelsen af tvangsanvendelsen.

15 indikatorer måles

I monitoreringsmodellen er der fastsat 15 målepunkter – eller indikatorer – som overvåges, og resultaterne for de halvårlige offentliggørelser offentliggøres på eSundhed.dk.  Resultaterne vurderes af Sundhedsstyrelsen, og udviklingen følges og drøftes i Task Force for Psykiatriområdet, der fungerer som et nationalt forum, der skal understøtte videndeling og spredning af bedste praksis på området.  

Udpluk af indikatorer vedrørende bæltefiksering

Tabel over baeltefiksering i psykiatrien

Indikatorerne viser bredt set en reduktion i anvendelsen af tvangsfiksering med bælte. Det vil sige, at der både udføres færre tvangsfikseringer (1.03) og at færre personer omfattes af tvangsfiksering (1.02). Det giver et fald i den målsatte indikator vedrørende andelen af personer der tvangsfikseres (1.01).

Alle kortere bæltefikseringer under 48 timer er reduceret (1.07-1.10), mens der ses en let øget anvendelse af fikseringer over 48 timer (1.11).

Se data for tvang i psykiatrien på eSundhed.dk