Ny statistik over nye lægemidler domineres af diabetes og astma/KOL

SSI lancerer en helt ny statistik over ibrugtagning af nye lægemidler i primærsektoren, som bl.a. viser, at der siden 2012 er blevet markedsført flest nye lægemidler mod diabetes samt lungesygdommene astma og KOL.

Statens Serum Institut har netop offentliggjort en ny statistik på eSundhed.dk, som kan give et overblik over, hvilke nye lægemidler, der er kommet på markedet og hvordan salget af de nye lægemidler udvikler sig fra måned til måned.

Med den nye statistik er det muligt at trække forskellige rapporter med tal over de nye lægemidler og gemme data som Excel, så du fx selv kan tegne grafer for de lægemidler, du ønsker. Data kan frit benyttes med kildeangivelse.

Statistikken henvender sig til myndigheder, forskere og andre aktører inden for sundhedsområdet, der ønsker et overblik eller vil følge ibrugtagningen af nye receptpligtige lægemidler i relation til fx indberettede bivirkninger, økonomi og rationel anvendelse.

Den nye statistik viser bl.a. tal for:

  • Antal personer
  • Antal nye brugere
  • Antal stoppede
  • Mængdesalg og omsætning

Statistikken omfatter nye receptpligtige lægemidler, der er solgt i primærsektoren og markedsført inden for de seneste tre år. I statistikken er medtaget lægemidler med nye indholdsstoffer eller nye kombinationer af indholdsstoffer.

Læs mere om statistikken på ssi.dk

Flest nye lægemidler mod diabetes samt astma og KOL

Den første og netop offentliggjorte statistik på eSundhed.dk indeholder data til og med marts 2015.

Statistikken kan afhængigt af behov bruges på forskellige måder.

Hvis man fx vælger alle lægemidler med ny ATC-kode, kan man se, at der siden marts 2012 er blevet markedsført i alt 59 lægemidler med nye ATC-koder.

Statistikken viser også, at der blandt disse 59 nye lægemidler er 13 lægemidler, som anvendes til diabetes (ATC-gruppe A10) og 9 lægemidler, som anvendes til astma og/eller KOL (ATC-gruppe R03), mens de resterende lægemidler er spredt ud over flere forskellige anvendelsesområder.

Hvis man gemmer tallene i Excel, kan man arbejde videre med tallene for de valgte lægemidler og eksempelvis se nærmere på ibrugtagningen af Forxiga (dapagliflozin), som er ét af de lægemidler, der anvendes til behandling af type 2-diabetes.

Ibrugtagning af lægemidlet Foxiga

Få et overblik og træk data om nye lægemidler på eSundhed.dk